Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

 • Niestety nie posiadasz zainstalowanego FlashPlayera.
  Ściągnij go klikając tutaj.

  Niestety nie posiadasz zainstalowanego FlashPlayera.
  Ściągnij go klikając tutaj.

  Wybierz parametry
  i naciśnij FILTRUJ

  Jeżeli chcesz sprawdzić kto jest Partnerem Stowarzyszenia,
  jakie pozyskał środki lub na jakim terenie działa,
  znajdź go na mapie lub wyszukaj filtrami.

  Jeżeli chcesz sprawdzić kto jest Partnerem Stowarzyszenia,
  jakie pozyskał środki lub na jakim terenie działa,
  znajdź go na mapie lub wyszukaj filtrami.

  Jeżeli chcesz sprawdzić kto jest Partnerem Stowarzyszenia,
  jakie pozyskał środki lub na jakim terenie działa,
  znajdź go na mapie lub wyszukaj filtrami.

  Jeżeli chcesz sprawdzić kto jest Partnerem Stowarzyszenia,
  jakie pozyskał środki lub na jakim terenie działa,
  znajdź go na mapie lub wyszukaj filtrami.

  Jeżeli chcesz sprawdzić kto jest Partnerem Stowarzyszenia,
  jakie pozyskał środki lub na jakim terenie działa,
  znajdź go na mapie lub wyszukaj filtrami.

  Nasze Projekty

  Niestety nie posiadasz zainstalowanego FlashPlayera.
  Ściągnij go klikając tutaj.

  Galeria sukcesów

  IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2008r.
  Dzięki zebranym w ramach Akcji 1% 31 257,91 zł zmodernizowano sale lekcyjne. Zakupiono również pomoce dydaktyczne oraz akcesoria komputerowe, które uatrakcyjniły zajęcia. Uczniowie w ciekawszy sposób zdobywają wiedzę.

  Społeczna Szkoła Podstawowa GTSZ w Gliwicach

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2005r.
  W dotychczasowych edycjach Akcji 1% Szkoła zebrała 74 507,92 zł. Zebrane środki zostały przeznaczone głównie na modernizację sal lekcyjnych i szatni z przystosowaniem do zajęć z pięciolatkami. Zwiększona została ilość monitorów i akcesoriów komputerowych. Poprawiło się bezpieczeństwo i estetyka pomieszczeń. Uczniowie w lepszych warunkach zdobywają wiedzę!

  Przedszkole nr 121 "Zielone" we Wrocławiu

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2006r.
  Przedszkole zebrało w sumie 90 412,80 zł! Dzięki tak dużej kwocie ogród przedszkolny został doposażony w sprzęt sportowy, dzięki któremu przedszkolaki podnoszą poziom koordynacji ruchowej. Zakupiono również meble do sal dydaktycznych, które unowocześniły i poprawiły bezpieczeństwo Przedszkola. Zwiększyła się atrakcyjność Placówki. Przedszkole dzięki programowi „Premia dla Aktywnych” 2009r. uzyskało dodatkowy sprzęt komputerowy, który umożliwia przygotowywanie ciekawszych materiałów do pracy z dziećmi.

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2006r.
  Zebrane w ramach Akcji 1% środki wyniosły 62 259,60 zł. Uczestnictwo w Akcji umożliwiło zakup sprzętu komputerowego, który wraz z najnowocześniejszymi programami pozwolił na opracowanie arkusza organizacyjnego Placówki, usprawnił pracę kadry pedagogicznej związanej z diagnozą i konsultowaniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Poprawiła się ogólna organizacja pracy Ośrodka z największą korzyścią dla uczniów i wychowanków.

  Zespół Szkół w Królówce

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2008r.
  W dotychczasowych edycjach Akcji 1% Szkoła zebrała 27 419,00 zł. Zebrane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu laboratoryjnego, wzbogacenie katalogu biblioteki szkolnej, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz wyposażenie szkolnego chóru i koła teatralnego. Uczniowie będą mieli możliwość weryfikacji wiedzy teoretycznej w praktyce, zajęcia dydaktyczne będą bogatsze w różne formy prezentacji materiału, nauczyciele zyskają możliwość lepszej organizacji lekcji oraz wielokierunkowego oddziaływania na uczniów.

  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 124 im. St. Jachowicza w Warszawie

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2007r.
  Szkoła zebrała w sumie 41 911,53 zł. Pieniądze umożliwiły zakup komputerów z oprogramowaniem, które usprawniły prowadzenie zajęć informatyki. Planowana jest również modernizacja pracowni komputerowej wraz z wymianą mebli. Wyremontowana zostanie również sala gimnastyczna. Tym sposobem zwiększy się bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów.

  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Grodzisku Mazowieckim

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2006r.
  W ramach Akcji 1% Szkoła zebrała dotychczas 40 821,90 zł. Szkoła zakupiła meble, które przyczyniły się do lepszego zdrowia i prawidłowej postawy wśród uczniów. Zakupiony został także stół do tenisa, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoje sportowe zainteresowania.

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2007r.
  W dotychczasowych edycjach Akcji 1% Szkoła zebrała 41 613,79zł. Zakupiono szereg pomocy naukowych. Poprzez dostęp do nowoczesnych technologii Szkoła ma na celu podniesienie jakości prowadzonych zajęć oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich.

  Publiczne Gimnazjum nr 46 w Łodzi

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2007r.
  W ramach Akcji 1% Placówka zebrała 44 077,80 zł. Zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny, dzięki czemu możliwe będzie utworzenie kroniki w postaci mediateki, co pozwoli prezentować osiągnięcia i efekty pracy uczniów. W kolejnych latach planowane jest utworzenie sali multimedialnej. Szkoła zakupiła także sprzęt sportowy, który uatrakcyjni zajęcia gimnastyczne i podniesie sprawność fizyczną uczniów.

  Uczniowski Klub Sportowy "DESKA" w Radzyniu Podlaskim

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2008r.
  Klub zebrał 27 045,50 zł. Podstawowym celem UKS-u jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży windsurfingu. Zatem dzięki zgromadzonym środkom Klub zakupił sprzęt żeglarski , jakimi są deski, żagle, bomy, maszty, kamizelki, ubrania, itp. Zdobywanie umiejętności żeglarskich przez dzieci i młodzież kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości.

  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2007r.
  Dzięki Partnerstwu Placówki ze Stowarzyszeniem Szkoła pozyskała dodatkowo 180 188,36 zł! Aktywnie uczestniczy w Akcji 1% oraz otrzymuje darowizny przekazywane przez przedsiębiorstwa za naszym pośrednictwem. W 2008r. zrealizowała wspólnie z „Przyjazną Szkołą” i Urzędem Gminy we Włocławku projekt „Lokalna koalicja na rzecz równego dostępu do wiedzy na obszarach wiejskich w gminie Włocławek” (www.papr.pl/inicjatywa-wiedza.pl).

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie

  Członek Wspierający - Partner Stowarzyszenia od 2006r.
  W ramach Akcji 1% Szkoła zebrała dotychczas 32 657,16 zł, wykonano modernizację sal lekcyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, które wzbogacą naukę uczniów i pozwolą na lepsze przyswajanie zdobywanej wiedzy!

  Stowarzyszenie "Dziedzictwo" św. Jana Sarkandra w Cieszynie

  W ramach Akcji 1% (zebrano 28 015,55 zł)  zostały zakupione meble na wyposażenie pomieszczeń klasy „0” Katolickiej SP im. św. Rodziny w Cieszynie, której Stowarzyszenie jest organem prowadzącym. W kolejnych latach została zakupiona tablica interaktywna do atrakcyjnych zajęć. strona www

  Newsletter
  Partnerzy projektów

  Niestety nie posiadasz zainstalowanego FlashPlayera.
  Ściągnij go klikając tutaj.

  copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
  Portalem zarządza EDU Logistic