Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Konsultacje projektu ustawy "Karta Nauczyciela"

2016-01-11 10:23

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wspólną konsultację niniejszej ustawy i wystosowanie wspólnych opinii.

Osoby, które chcą otrzymać niniejszy projekt ustawy proszone są o wysłanie maila na adres: k.bomber@przyjaznaszkola.pl z prośbą o załączniki oraz odesłanie swoich uwag do 21.01.2016 r.

Zapraszamy do współpracy, aby projekt ten był przeprowadzony również z naszymi oczekiwaniami.

 

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic