• 2010-07-19 Zobacz film o projekcie!


  Przedstawiamy Wam film, który stanowi próbę podsumowania projektu „PRZYSTOSOWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI DO NOWYCH POTRZEB RYNKU EDUKACYJNEGO". Jak podkreślali wszyscy zaangażowani w jego realizację, okazał się on sporym sukcesem. Przypomnijcie sobie, jak przebiegał i zobaczcie, jak zmienił życie ludzi, którzy wzięli w nim udział…

  ... więcej
 • 2010-06-01 Koniec projektu - reszta w Waszych rękach...


  W dniach 29-30.05.2010 r. odbyło się ostatnie już spotkanie z uczestnikami projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego – Małopolska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Spotkanie odbyło się w Jaworzynce, miejscu świetnie znanym wszystkim uczestnikom projektu, gdzie zawsze panowała atmosfera twórczej i efektywnej pracy. Nie inaczej było i tym razem.

  ... więcej
 • 2009-12-14 Dodatkowe szkolenia WEB 2.0 w Mysłowicach


  W dniu 13 grudnia br. w ramach projektu w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła odbyło się dodatkowe szkolenie dla nauczycieli z zakresu "Technologii WEB 2.0 w szkole". Stanowiło ono podsumowanie i uzupełnienie wiedzy nabytej podczas wrześniowego zjazdu poświęconego tematyce wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie szkoleniowym. Szkolenie, w którym wzięło udział 11 osób, zostało przeprowadzone przez znakomitych, doświadczonych trenerów, panów Witolda Kołodziejczyka i Bartosza Kramka.
  ... więcej

 • 2009-12-02 Pierwsze bezpłatne szkolenia za nami


  Trwają już profesjonalne, bezpłatne szkolenia przeprowadzane przez trenerów, którzy przeszli wcześniej cykl nauczania w ramach projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”. Tematyka spotkań to „Metodologia projektowa” oraz „Wykorzystywanie i obsługa technologii  IT w edukacji”. Jeden cykl nauczania trwa 3 dni, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, mają także zapewniony dostęp do platformy e-learningowej oraz catering. W szkoleniu biorą udział nauczyciele, urzędnicy oraz pracownicy systemu oświaty z wybranych gmin woj. małopolskiego: Klucze, Liszki, Brzeszcze, Kraków, Skawina, Grybów, Koniusza, Jordanów, Pałecznica, Andrychów, Biskupice, Tokarnia, Wieliczka, Igołomia-Wawrzeńce, Bochnia, Miechów, Chrzanów, Sułkowice.

  ... więcej
 • 2009-10-06 Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach


  Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego”.

  Jesteś osobą aktywną?
  Pracujesz jako nauczyciel, urzędnik lub pracownik systemu oświaty, zatrudniony na terenie województwa małopolskiego?
  Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i lepiej wykorzystywać innowacyjne narzędzia polepszające jakość polskiej edukacji?

  WEŹ UDZIAŁ W PROFESJONALNYM, BEZPŁATNYM SZKOLENIU:
  "Metodologia projektowa" oraz "Wykorzystywanie i obsługa technologii IT w edukacji" ... więcej

 • 2009-10-02 Kolejne szkolenie trenerskie zakończone


  W dniach 25 – 27.09.2009 r. w Ustroniu odbyło się ostatnie już w bieżącym cyklu szkolenie trenerskie, którego tematem było: „Wykorzystanie nowych technologii w procesie szkoleniowym”. Uczestnicy pozyskali bogatą wiedzę o możliwościach wykorzystania nowych technologii w szkoleniach oraz właściwego ich doboru. Zdobyte podczas zakończonego treningu umiejętności jego uczestnicy będą mogli już wkrótce zastosować w trakcie szkoleń, które sami będą prowadzić w swoich gminach – w terminach od października br. do marca 2010 r. Życzymy sukcesów!

 • 2009-07-29 Odbyły się kolejne szkolenia dla nauczycieli


  12 – 17 lipca br. odbyły się dwa szkolenia: "Warsztat pracy trenera – metody szkoleniowe" i "Uczenie poprzez działanie – metodologia szkoleniowa". Był to czas bardzo intensywnej pracy nauczycieli nad własnymi szkoleniami, które przeprowadzą po zakończeniu etapu szkoleń trenerskich. Uczestnicy zapoznali się z metodami pracy trenera i opracowali scenariusz ćwiczenia na potrzeby swoich szkoleń.

 • 2009-06-10 Warsztaty


  W dniach 22 – 25 maja br. uczestnicy wzięli udział w szkoleniu: „Badanie potrzeb szkoleniowych, planowanie i ewaluacja”. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Przez większą część warsztatów nauczyciele opracowywali w grupach koncepcję swoich szkoleń, które będą przeprowadzać po zakończeniu cyklu trenerskiego. Wypracowane przez uczestników projekty będą stanowić podstawę najbliższej sesji cyklu szkoleń trenerskich.

 • 2009-05-06 Dalsze szkolenia


  Kontynuacja szkoleń trenerskich - w dniach 18-20 kwietnia br. odbyły się warsztaty "Style komunikowania się z grupą, style trenerskie". W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczyli umiejętności m.in. z zakresu aktywnego słuchania, udzielania informacji zwrotnych, wyrażania się w komunikacie „Ja”. Nowe umiejętności mogą okazać się przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym.

 • 2009-03-30 Grupa szkoleniowa i jej dynamika


  Ciąg dalszy szkoleń. W dniach 20-22.03.2009 r. w ramach cyklu szkoleń trenerskich odbyło się kolejne szkolenie: „Grupa szkoleniowa i jej dynamika”. Szkolenie dostarczyło uczestnikom wiedzy na temat funkcjonowania grup i ich dynamiki oraz dostarczyło umiejętności zarządzania procesem grupowym z naciskiem na sytuację szkoleniową.

 • 2009-02-28 Trening interpersonalny


  Rozpoczęliśmy kolejny etap szkoleń. W dniach 16-20 i 23-27 luty 2009 r. w ramach naszego projektu odbyły się pierwsze z cyklu szkoleń trenerskich - warsztaty „Trening interpersonalny”. Uczestnicy poprzez trening doskonalili swoje umiejętności interpersonalne. Doświadczenia, jakie wynieśli z treningu, służyć mają za podstawę pracy na następnym szkoleniu.

 • 2009-01-10 Ostatnie szkolenia tematyczne za nami


  Pierwsze w nowym roku szkolenia dotyczące "Metodologii tworzenia i wykorzystywania e-learningów" oraz warsztaty z wykorzystania technologii "WEB 2.0 w edukacji" odbyły się w dniach 5-9 stycznia 2009 r. To oznacza dla nas koniec etapu szkoleń tematycznych. Na szkoleniu zdobyliśmy wiedzę, która jest bardzo pomocna w pracy z uczniami. Nowoczesne technologie okazały się nie takie trudne do poznania i ujarzmienia - dzięki pomocy świetnych trenerów i specjalistów w tej dziedzinie. Efektem końcowym szkolenia było samodzielne stworzenie własnych blogów. Zapraszamy do ich odwiedzenia, życzymy ciekawej lektury.
  ... więcej

 • 2008-12-24 Dziś upłynął czas składania wniosków w naborze uzupełniającym


 • 2008-12-15 Zakończyliśmy szkolenia dotyczące Fundraisingu


  W okresie przedświątecznym 12-14.12.2008 r. odbyły się szkolenia kończące tematykę "Fundrisingu". To szkolenie było rozwinięciem tematu, który rozpoczął się na listopadowym szkoleniu, na warsztatach poszerzaliśmy wiedzę w zakresie pozyskiwania środków na działanie organizacji i uczyliśmy się gdzie ich poszukiwać.
 • 2008-12-14 Ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu


 • 2008-11-28 Następne szkolenia za nami


  W dniach od 24 do 27 listopada 2008 r. odbyły się zajęcia z "Metodologii projektowe" oraz "Wstępu do fundraisingu". Szkolenie pozwoliło zapoznać się z metodologią pisania projektów oraz wypracować warsztat przy ich pisaniu. Większość szkolenia odbywało się w formie warsztatowej dzięki czemu łatwiej było utrwalić zdobytą wiedzę i sprawdzić się przy realizacji konkretnych zadań.
 • 2008-11-06 Ruszyły szkolenia


  Rozpoczęliśmy pierwszą część szkoleń. Od 04 do 06 listopada 2008 r. odbyły się pierwsze szkolenia warsztatowe o tematyce Społeczeństwo obywatelskie i szkolenie informatyczne.
 • 2008-09-30 Ogłoszenie


  Zaproszenie do uczestnictwa w negocjacjach dotyczących udzielenia zamówienia na:   udostępnienie kursów e-learningowych. W trybie: porównania ofert z ogłoszeniem.
  Pełna treść ogłoszenia >
 • 2008-07-01 Ogłoszenie


  Zaproszenie do uczestnictwa w negocjacjach dotyczących udzielenia zamówienia na: wynajem ośrodka szkoleniowego. W trybie: porównania ofert z ogłoszeniem
  Pełna treść ogłoszenia >

Witamy na stronie projektu

PRZYSTOSOWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI DO NOWYCH POTRZEB RYNKU EDUKACYJNEGO - MAŁOPOLSKA

Opinie o projekcie

Szkoły uczestniczące w projekcie

 1. II Liceum Ogólnokształcące, Bochnia, strona
 2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi, strona
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, strona
 4. Zespół Szkół nr 2, Miechów, strona
 5. Szkoła Podstawowa, Krzczonów, strona
 6. Gimnazjum w Stróżach, strona
 7. Szkoła Podstawowa w Ryczówku, strona
 8. Szkoła Podstawowa nr 2, Brzeszcze, strona
 9. Zespół Szkół w Ibramowicach
 10. Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie, strona
 11. ZSS w Sułkowicach - Bolęcinie, strona
 12. Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki, Wieliczka, strona
 13. Gimnazjum nr 1, Kraków, strona
 14. Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim, strona
 15. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach, strona
 16. Gimnazjum im. św.Jana Kantego, Liszki, strona
 17. Zespół Szkół im. Karola Szymanowskiego , Osielec, strona
 18. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Bodzanów, strona
 19. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, strona