Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

 • Konsultacje projektu ustawy "Karta Nauczyciela"

  2016-01-11 10:23

  Konsultacje projektu ustawy Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wspólną konsultację niniejszej ustawy i wystosowanie wspólnych opinii. Osoby, które chcą otrzymać niniejszy projekt ustawy proszone są o wysłanie maila na adres: k.b

  czytaj dalej

  Stowarzyszenie / men / ustawa / projekt / karta nauczyciela

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego - konsultacje społeczne

  2015-09-22 11:57

  Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego - konsultacje społeczneStowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wspólną konsultację niniejszego projektu i wystosowanie wsp&

  czytaj dalej

  Stowarzyszenie / men / projekt / rozporządzenie

 • Projekt rozp. ws. dodatków do wynagrodzenia - konsultacje

  2015-02-17 21:02

  Projekt rozp. ws. dodatków do wynagrodzenia - konsultacjeStowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Zw

  czytaj dalej

  men / projekt / dodatki / wynagrodzenie

 • Harmonogram projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła" do konsultacji

  2015-02-06 11:40

  Harmonogram projektu „Bezpieczna i przyjazna szkołaStowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt/harmonogram realizacji zadań wynikających z rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" w 2015 r. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wspólną konsultację niniejszego harmonogramu i wystosowanie wspólnych opinii. Osoby

  czytaj dalej

  men / projekt / bezpieczna i przyjazna szkoła

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  2014-08-12 07:29

  WYPRAWKA SZKOLNA 2014 Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie: • Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego

  czytaj dalej

  men / szkoła / wyprawka szkolna

 • Dystrybucja "Naszego elementarza" tylko do 30 czerwca

  2014-06-26 10:22

  Dystrybucja Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło aplikację umożliwiającą złożenie: przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na „Nasz Elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN oraz przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły m

  czytaj dalej

  podręcznik / men / szkoła / nasz elementarz

 • Sejm uchwalił tzw. ustawę rekrutacyjną

  2013-12-09 11:59

  Sejm uchwalił tzw. ustawę rekrutacyjną"Ustawa rekrutacyjna" (zmiana ustawy o systemie oświaty) to min. nowe zasady rekrutacji do przedszkoli, które: dają pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się dana placówka, uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi, definiują rodziców samotnie wychowującyc

  czytaj dalej

  men / rekrutacja / szkoła / przedszkole / ustawa rekrutacyjna / sejm

 • Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" w koalicji roku "Szkoły w Ruchu" ogłoszonego przez MEN

  2013-11-13 19:15

  Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie w

  czytaj dalej

  Stowarzyszenie / men / szkoła w ruchu / zdrowy uczeń

 • Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej

  2013-11-12 17:01

  Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej   Ustawa „rekrutacyjna" (zmiana ustawy o systemie oświaty) to przede wszystkim bardziej przejrzyste i  jednolite, korzystniejsze dla rodziców zasady rekrutacji do przedszkoli: uwzględniające potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi, definiujące rodziców samotnie wychowujących dzieci (analogicznie jak w ustawie o świadczen

  czytaj dalej

  men / rekrutacja / system oświaty

 • Konferencja rozpoczynająca projekt "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

  2013-10-18 16:34

  Konferencja rozpoczynająca projekt W dniu dzisiejszym w Warszawie na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczyliśmy w konferencji inaugurującej nowy projekt systemowy pt.: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach &n

  czytaj dalej

  men / rodzice / uczeń / szkoła współpracy

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic