Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

 • Konsultacje projektu ustawy "Karta Nauczyciela"

  2016-01-11 10:23

  Konsultacje projektu ustawy Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wspólną konsultację niniejszej ustawy i wystosowanie wspólnych opinii. Osoby, które chcą otrzymać niniejszy projekt ustawy proszone są o wysłanie maila na adres: k.b

  czytaj dalej

  Stowarzyszenie / men / ustawa / projekt / karta nauczyciela

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego - konsultacje społeczne

  2015-09-22 11:57

  Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego - konsultacje społeczneStowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wspólną konsultację niniejszego projektu i wystosowanie wsp&

  czytaj dalej

  Stowarzyszenie / men / projekt / rozporządzenie

 • Projekt rozp. ws. dodatków do wynagrodzenia - konsultacje

  2015-02-17 21:02

  Projekt rozp. ws. dodatków do wynagrodzenia - konsultacjeStowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Zw

  czytaj dalej

  men / projekt / dodatki / wynagrodzenie

 • Harmonogram projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła" do konsultacji

  2015-02-06 11:40

  Harmonogram projektu „Bezpieczna i przyjazna szkołaStowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jako partner społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał do konsultacji projekt/harmonogram realizacji zadań wynikających z rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" w 2015 r. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wspólną konsultację niniejszego harmonogramu i wystosowanie wspólnych opinii. Osoby

  czytaj dalej

  men / projekt / bezpieczna i przyjazna szkoła

 • Certyfikat dla Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"

  2013-10-20 17:39

  Certyfikat dla Stowarzyszenia Stale podnosimy kompetencje naszych pracowników dla zwiększenia jakości pracy, dla dobra i rozwoju edukacji, filantropii oraz społeczeństwa obywatelskiego. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. nasi pracownicy uczestniczyli w projekcie szkoleniowo-doradczym sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pt.: "Akademia zarządzania finansami NGO".

  czytaj dalej

  szkolenie / projekt / ngo

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic