Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Kominikat ws. programu "Przyjazna Szkoła"

2013-07-18 09:03

Szanowni Partnerzy,

W związku z licznymi telefonami skierowanymi do naszego Stowarzyszenia ws. programu "Przyjazna Szkoła" prowadzonego przez firmę: Krzysztof Bochno Usługi Informatyczne „Webmark” z Wrocławia informujemy, iż Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" nie jest w żaden sposób związane informacyjnie, prawnie i finansowo z programem „Przyjazna Szkoła” organizowanym przez w/w podmiot. Są to dwa odrębne i niezależne podmioty prawne.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z komunikatem informacyjnym zamieszczonym na naszej stronie internetowej z dn. 31.10.2012 r. http://ps.org.pl/artykuly/pokaz/298/komunikat.html

Przypominamy, iż Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" z siedzibą w Mysłowicach będące Organizacją Pożytku Publicznego nie prowadzi żadnych programów edukacyjnych, w których uczestnictwo wiązałoby się z uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty.Z poważaniem,


Zarząd
Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"

copyright © 2010 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic