Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Komunikat dla Partnerów z dnia 25.04.2016 r.

2016-04-25 12:17

Komunikat dotyczy tylko tych Partnerów, którzy w ciągu ostatniego tygodnia otrzymali od nas list polecony.


Szanowni Państwo,

W drugiej połowie kwietnia 2016 r. otrzymali od nas Państwo komunikat dotyczący wzajemnej współpracy i wykorzystania przekazanych już przez nasz środków z akcji „1% dla mojej szkoły” i „1% dla mojej organizacji” oraz darowizn. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie niniejszego pisma wraz z wdrożeniem sugerowanego procesu, podpisanie i odesłanie załącznika drogą pocztową, który będzie skutkował dalszą, wzajemną i owocną współpracą. Po odesłaniu tych oświadczeń sukcesywnie będziemy kontaktować się ze szkołami i partnerami w celu bezproblemowego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Prosimy o przypilnowanie terminów zawartych w niniejszym piśmie.

W razie dodatkowych pytań, z racji na bardzo duże obłożenie pracą naszych konsultantów, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected] Odpowiadać  będziemy  drogą mailową. Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic