Szkoda całkowita czy jest opłacalna dla kierowcy?

Szkoda całkowita - co dokładnie możesz uzyskać gdy miała miejsce?

Autor: Patrycja Gmurowska 14 March 2019

W niektórych przypadkach, szkody po wypadku są tak duże, że naprawa samochodu nie jest możliwa i po prostu nieopłacalna. Mamy wtedy do czynienia ze szkodą całkowitą. Duża ilość poszkodowanych spotyka się wtedy z problemami, które dotyczą wypłaty należnego im odszkodowania czy samej wyceny pojazdu po szkodzie. Jest jednak kilka rozwiązań, które pomogą poszkodowanemu uzyskać więcej, nie będąc jednocześnie na straconej pozycji.

W jaki sposób ubezpieczyciel oblicza wtedy odszkodowanie?

Osoby poszkodowane często myślą, że uzyskają pieniądze niezbędne na naprawę swojego samochodu- jednak nie zawsze jest to możliwe. Szkoda została orzeczona, gdy:

 • uszkodzenia są tak duże, że samochód nadaje się tylko do kasacji- czyli jego naprawa jest zwyczajnie nieopłacalna, a zakres uszkodzeń za duży, by można przywrócić auto do stanu, w jakim było przed wypadkiem
 • cena kosztów naprawy znacznie przekracza jego wartość pojazdu sprzed szkody- czyli naprawa będzie kosztować więcej niż wartość niezniszczonego samochodu. Wartość ta jest liczona na dzień zaistnienia szkody.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe oblicza wówczas wartość pojazdu nieuszkodzonego, na dzień wystąpienia szkody. Wyceniony zostaje także sam wrak, a wartość samego odszkodowania będzie stanowić różnicę pomiędzy wartością pojazdu nieuszkodzonego a wartością jego pozostałości po szkodzie.

Istotne będzie wtedy wyliczenie przez ubezpieczyciela wartości samochodu sprzed wypadku- to od tego będzie zależała wysokość wypłaconego odszkodowania. Zaniżenie wartości pojazdu, może wtedy zmienić się w szkodę częściową, która jest korzystniejsza dla poszkodowanego niż szkoda całkowita. Wtedy wiąże się to z o wiele niższym odszkodowaniem. Szczegóły sprawdzisz tutaj: https://www.helpfind.pl/szkoda-calkowita

Skąd jednak ubezpieczyciele wiedzą, ile faktycznie wynosi wartość odszkodowania przed wypadkiem? Osoba poszkodowana na samym początku nie musi przedstawiać żadnych dokumentów, które wskazują na jego wartość. Zadaniem rzeczoznawcy będzie ustalenie faktycznej wartości pojazdu, dzięki pomocy specjalistycznych programów, które posiadają bazę pojazdów i ich wartości.

Sam rzeczoznawca przed oszacowaniem wartości samochodu powinien zorientować się na lokalnym rynku, jak kształtuje się wartość ocenianego przez niego pojazdu.

Szkoda całkowita co poszkodowany musi wiedzieć

źródło: materiały własne redakcji

Czy wartość pojazdu może się nie zgadzać?

Tak- istnieje taka możliwość, że wartość pojazdu zostanie źle obliczona. W przypadku wartości samochodu przed szkodą towarzystwo ubezpieczeniowe może nie uwzględnić dodatkowego wyposażenia lub źle oznaczyć wersję samochodu. Problem może pojawić się również, gdy auto ma mniejszy przebieg, niż inne pojazdy w podobnym stanie i wieku.

Ubezpieczyciele wtedy bardzo często zaniżają jego wartość. Niestety duża część z nich działa rutynowo i automatycznie, bez uwzględnienia faktycznego stanu, w jakim znajduje się pojazd.

Bardzo często w przypadku określenia wartości pojazdu po szkodzie występuje zawyżenie samej wartości wraku. Zakład ubezpieczeniowy powinien jego wartość potwierdzić na podstawie aukcji, na specjalnie przeznaczonym do tego portalu.

Niestety bardzo często ubezpieczyciele tego nie wykonują oraz nie uwzględniają wartości cen rynkowych i wycen niezależnych opiniodawców. W przypadku likwidacji szkody całkowitej ubezpieczyciele stosują tzw. korekty ujemne, czyli automatycznie korygują wartości niektórych części w sposób nieuzasadniony.

Nieprawidłowa wartość auta stanowi tylko część problemu. Zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wartość samochodu przed szkodą i zawyżają po szkodzie, by zapłacić jak najniższe odszkodowanie. Podobnie wygląda sprawa z samą naprawą. Jeżeli koszty zbliżają się do wartości pojazdu- zaczynają być wyższe. Wszystko po to, by ubezpieczyciel mógł orzec szkodę jako całkowitą.

Co, jeśli wartość pojazdu jest zaniżona?

Osoba poszkodowana nie musi zgadzać się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli jakiekolwiek pozycje na kosztorysie budzą wątpliwości najlepiej uzyskać pełną dokumentację ze sprawy, czyli:

 • potencjalny koszt naprawy auta- sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę lub wycenę z warsztatu naprawczego
 • wycenę wartości naprawy auta na dzień wystąpienia szkody oraz jego pozostałości dzień po szkodzie

Istnieje możliwość samodzielnej weryfikacji wyceny przed szkodą. Trzeba sprawdzić, czy uwzględniono w niej całą listę z wyposażeniem, które znajdowało się w pojeździe i realny przebieg samochodu. Wtedy trzeba wziąć pod uwagę:

 • przebieg
 • wiek
 • wyposażenie
 • silnik

Jeśli różnice między wyceną towarzystwa ubezpieczeniowego a faktycznym stanem są dość duże, trzeba zwrócić na to uwagę ubezpieczycielowi. Można poprosić wtedy o ponowną analizę, są na to 3 lata od daty wystąpienia szkody.

Również pomocna będzie ocena niezależnego rzeczoznawcy, który ponownie dokona oględzin. Jeśli pomimo tego ubezpieczyciel wciąż nie przychyla się do złożonego wniosku, pozostaje droga sądowa. Konieczne wówczas jest:

 • wskazanie prawidłowej wartości pojazdu
 • właściwe uzasadnienie pozwu sądowego i przedstawienie dowodów, że wartość samochodu została zaniżona

Szkoda całkowita co warto wiedzieć

źródło: materiały własne redakcji

Kolejną możliwością jest zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego, który musi rozważyć każdą skargę- ma na to 30 dni. Rzecznik sprawdza przesłane dokumenty i uzasadnia swoją decyzję, w taki sposób, żeby skłonić ubezpieczyciela do wypłaty należnych świadczeń.

Niestety towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku przychylić się do wniosku Rzecznika, a tym bardziej samego poszkodowanego. Duża ilość poszkodowanych korzysta z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej, która specjalizuje się w zaniżonych odszkodowaniach. W razie potrzeby kancelaria będzie reprezentować poszkodowanego przed sądem lub ubezpieczycielem.

Różne przypadki z AC

Polisa AC jest ubezpieczeniem dodatkowym dla kierowcy- i jeśli taki kierowca jest sprawcą wypadku, to szkoda jest uznana za całkowitą przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy koszt naprawy uszkodzeń pojazdu przekroczy wartość procentową pojazdu określoną w ogólnych warunkach umowy.

Opłacalność takiej naprawy waha się pomiędzy 60% a 80% wartości rynkowej danego auta. Kierowca będzie w stanie uzyskać jedynie różnicę między wartością auta przed uszkodzeniem a wartością wraku.

Jeśli ubezpieczyciele stwierdzają szkodę całkowitą, to najczęściej posługują się cenami części oryginalnych oraz kosztami roboczogodzin, które obowiązują w ASO. Często orzekają o szkodzie całkowitej, nawet w przypadku małych uszkodzeń, ponieważ koszty naprawy poszczególnych oryginalnych części są bardzo duże, szczególnie tych starszych modeli. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, jakie obowiązują z AC.

Wielu poszkodowanych zastanawia się, czy naprawa ich samochodu jest jeszcze opłacalna po szkodzie całkowitej. Z punktu widzenia technologicznego: nie, ponieważ taki pojazd może stanowić zagrożenie dla osób, które będą go użytkować i dla samego kierowcy. W aspekcie ekonomicznym jest to możliwe, ale mało opłacalne dla kierowcy.

Ubezpieczyciele stwierdzają wtedy, że naprawa jest niekorzystna. Najczęściej osoby poszkodowane skarżą się na zawyżony kosztorys i zaniżoną wartość samochodu. Od takiej decyzji można napisać odwołanie. Gdy kierowca zdecyduje się jednak na naprawę, a koszty będą się mieścić w zakresie, wtedy ubezpieczyciel powinien wypłacić różnicę pomiędzy wartością samochodu przed szkodą i po szkodzie.

Naprawa to jednak spore ryzyko, ponieważ może się okazać, że pojazd nie będzie nadawał się do jazdy. Dlatego decyzja o naprawie, gdy orzeczona została szkoda całkowita, powinna być świadoma, ponieważ można stracić nie tylko finansowo.

PorownajSzkode.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

PorownajSzkode - Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Poszkodowani często nie wiedzą, że mają cały katalog świadczeń do uzyskania. I to tylko przy jednym wypadku. Starty mogą bowiem powstawać na wielu poziomach. Do takich strat należy m.in. ubytek wartości rynkowej pojazdu. Na czym polega i jak można starać się o odszkodowanie?

Autor: Małgorzata Wodyńska
PorownajSzkode - Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu - jak uzyskać więcej?

Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu - jak uzyskać więcej?

Poszkodowanemu przysługuje wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu. Dokument ten jest ważny, ponieważ na jego podstawie wylicza się kwotę, jaką otrzyma osoba poszkodowana. Zawsze można liczyć na dopłatę, jeśli skorzysta się z pomocy kancelarii.

Autor: Patrycja Gmurowska
PorownajSzkode - Co to jest odkup odszkodowań? Warto skorzystać?

Co to jest odkup odszkodowań? Warto skorzystać?

Odkup odszkodowań to inaczej cesja wierzytelności. Oznacza to, że przekazujesz swoje roszczenia innemu podmiotowi, np.: kancelarii odszkodowawczej. Z momentem przekazania praw do roszczenia to zadaniem kancelarii są negocjacje z ubezpieczycielem i uzyskanie właściwego odszkodowania.

Autor: Małgorzata Wodyńska
PorownajSzkode - Dopłaty do odszkodowań

Dopłaty do odszkodowań - ważne pytania (i pomocne odpowiedzi)

Zaniżone odszkodowanie to wielki problem. Istnieją jednak sposoby na uzyskanie wyższego odszkodowania zarówno od ubezpieczyciela, jak i zewnętrznej firmy. Pojawiają się jednak istotne różnice. Jak więc można uzyskać dopłaty do odszkodowań? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Autor: Małgorzata Wodyńska
odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »