utrata wartości handlowej pojazdu jak zyskać

To musisz wiedzieć! Utrata wartości handlowej pojazdu a odszkodowanie

Autor: Małgorzata Wodyńska 04 czerwiec 2018

Odszkodowanie za szkody wyrządzone w samochodzie nie rozwiązuje problemu. Nawet po doskonałej naprawie samochód jest znacznie mniej wart. Co można z tym zrobić?

Nie jest tajemnicą, że samochód po wypadku wyraźnie traci na swojej wartości. Nawet gdy naprawa została przeprowadzona w idealny sposób i nie widać wcześniejszych zniszczeń. Auto po wypadku jest zawsze znacznie tańsze niż ten sam model i rocznik, ale nawet po niewielkiej stłuczce. Trudniej także sprzedać tego typu auto. Potencjalni kupcy obawiają się bowiem o swoje bezpieczeństwo, a także możliwość wad ukrytych, czy dalszych usterek.

Oznacza to więc, że kierowca wciąż ponosi stratę.

Co można z tym zrobić? Możesz starać się o dodatkowe odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Odszkodowanie to polega na wypłacie różnicy w wartości auta sprzed i po wypadku. Jest to możliwe dzięki uchwale Sądu Najwyższego z 2011. Wcześniej bowiem brakowało jednolitych regulacji. Ubezpieczyciele, a nawet sędziowie mieli wątpliwości, czy takie odszkodowanie się należy. SN uznał jednak, że można tu mówić o szkodzie. Tym samym należy się odszkodowanie pokrywające straty.

Jak można uzyskać odszkodowanie?

Ubezpieczyciel powinien automatycznie wypłacać odszkodowanie za utratę wartości handlowej. Odpowiednia kwota powinna być częścią całego odszkodowania za straty w aucie. Tymczasem poszkodowani muszą składać osobny wniosek, a to odszkodowanie traktowane jest jako dodatkowe. Dopiero od niedawna też TU informują swoich klientów o takiej możliwości — nie robią tego jednak wszystkie firmy.

Kto może starać się o takie odszkodowanie? Niemal każdy właściciel uszkodzonego samochodu. Uszkodzone auto można również sprzedać i dopiero po dokonaniu transakcji starać się o odszkodowanie. Istotne jest bowiem, kto był właścicielem w momencie szkody.

Istnieje jednak kilka sytuacji, w których poszkodowany nie może otrzymać odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu. Są to:

 • szkoda całkowita

 • wcześniejsza szkoda

 • przedawnienie - gdy od wypadku minęło więcej, niż 3 lata

Ważny jest także wiek samochodu. Wedle instrukcji dla rzeczoznawców, o utracie wartości można mówić, gdy:

 • samochód osobowy lub terenowy ma nie więcej niż 6 lat

 • motocykl nie jest starszy niż 3 lata

 • samochód ciężarowy nie jest starszy, niż 4 lata

Warto wiedzieć, że limity wieku samochodu nie są sztywne. Odszkodowanie jest możliwe, gdy auto jest wyjątkowo dobrze utrzymane, luksusowe lub zabytkowe.

Rzeczoznawca na podstawie zebranych danych szacuje wartość samochodu, a tym, samym wysokość odszkodowania. Dalsza procedura przypomina już tę stosowaną przy standardowym odszkodowaniu. Po ustaleniu wysokości kwoty wydawana jest decyzja. Po niej wypłacane są pieniądze.

Jak szacowana jest utrata wartości handlowej pojazdu?

Ubezpieczyciel ustala wartość auta przed wypadkiem i po nim. Jest to dość złożony proces. Najczęściej wartość pojazdów przed szkodą określana jest na podstawie średniej wyciągniętej z cen podobnych aut.

Aby określić wartość samochodu po wypadku, konieczna jest wizyta rzeczoznawcy. Musi on dokonać oględzin, aby ustalić aktualną wartość samochodu.

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników:

 • wartość samochodu przed wypadkiem

 • marka samochodu

 • eksploatacja samochodu przed wypadkiem

 • zakres szkód

 • koszt naprawy

Im auto jest starsze i bardziej zużyte, tym utrata wartości będzie mniejsza. Jednocześnie, jeżeli szkody były większe, to i strata staje się większa. Przy drobnych szkodach, jak np.: rysy i delikatne wgniecenia uznaje się, że utrata wartości handlowej nie nastąpiła.

Rzeczoznawca musi także ustalić wartość samochodu przed wypadkiem. Na jakiej podstawie to robi? Bierze pod uwagę wartość podobnych samochodów i wyciąga z nich średnią. Zazwyczaj do tego celu używany jest któryś z dostępnych programów kosztorysowych:

 • Audatex

 • Info-ekspert

 • DAT

Rzeczoznawcy korzystają także z instrukcji wydanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Podane są tam ścisłe wytyczne dotyczące wieku samochodu i zakresu szkód. Towarzystwo opracowało też wzór, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne wyliczenie utraty wartości samochodu.

Problemy poszkodowanych

 

Odszkodowanie za utraconą wartość handlową uregulowane jest za pomocą uchwały Sądu Najwyższego i wytycznymi KNF. To powinno sprawiać, że wypłata odszkodowania nie powinna sprawiać większych problemów. Często jednak zdarza się, że ubezpieczyciele nie chcą wypłacać właściwej kwoty.

Jednym z powodów może być fakt, iż poszkodowany nie miał zamiaru sprzedawać swojego auta. Niekiedy różnicuje się wartość auta właśnie w zależności od tego, czy auto miało zostać sprzedane. Sąd Najwyższy potępia takie praktyki. W swojej uchwale z czerwca 2011 uznał, że wartość danej rzeczy jest zależna od tego, ile kupujący są skłonni zapłacić. Współcześnie, gdy każdą rzecz można sprzedać w dowolnym momencie, dzielenie przedmiotów na te do własnego użytku i na przeznaczone do sprzedaży jest anachronizmem.

Niektórzy ubezpieczyciele uważają również, że skoro samochód został naprawiony zgodnie ze sztuką — to wypłacone odszkodowanie już pokryło wszystkie szkody. Ignorują oni fakt, że auta powypadkowe mają na zupełnie inną wartość, niż te bez żadnej szkody. Dodatkowo mylą oni przywrócenie samochodu do poprzedniego stanu do przywrócenia mu wartości. Tylko w bardzo rzadkich przypadkach samochód po naprawie zyskuje na wartości.

Problemy mogą spotkać także kierowców, którzy mają samochód w leasingu. Tutaj TU uważają, że ani leasingodawca, ani leasingobiorca nie ponoszą strat — wciąż bowiem kierowca musi płacić raty, dokładnie w takiej samej wysokości.

Co można zrobić w takiej sytuacji? Najczęściej poleca się odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Faktycznie, w przypadku niezadowalającej decyzji jest to podstawowy krok. Należy jednak udowodnić błąd ubezpieczyciela. W przypadku tego odszkodowania należy zgłosić się do niezależnego rzeczoznawcy, co dodatkowo kosztuje. Nawet po odwołaniu ubezpieczyciele jednak nie przyznają właściwego odszkodowania. Wtedy konieczny może być sąd.

Poszkodowany ma również możliwość zgłoszenia się do kancelarii odszkodowawczej. Wówczas przekazuje jedynie podstawowe dokumenty. Wszelkimi wyliczeniami i negocjacjami zajmują się specjaliści. A poszkodowany już wcześniej otrzymuje należną kwotę, np.: w formie dopłaty do odszkodowania.

PorownajOkna.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Średnia ocena: 5.00