wycena szkody kalkulator dla poszkodowanych

Wycena szkody samochodu kalkulator

Autor: Małgorzata Wodyńska 22 January 2019

Wielu poszkodowanych po uzyskaniu odszkodowania ma poważne wątpliwości. Czy otrzymali odszkodowanie we właściwej wysokości? Jeżeli masz wątpliwości, czy wycena szkody samochodu jest właściwa, kalkulator byłby bardzo pomocny. Czy jednak jest on dostępny dla poszkodowanych? Co można zrobić, gdy odszkodowanie jest za niskie?

Po stłuczce poszkodowany zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W ten sposób rozpoczyna się procedura likwidacji szkody. Jednym z ważniejszych elementów jest wycena szkody. Dzięki temu ubezpieczyciel może określić rozmiar szkód i koszty naprawy samochodu. Celem wyceny jest też ustalenie ostatecznego odszkodowania. Wyceną zajmuje się nią rzeczoznawca ubezpieczyciela. Składa się ona z kilku etapów.

Pierwszym są oględziny. Rzeczoznawca ogląda samochód i notuje wszystkie zauważone szkody. Najczęściej są to szkody powierzchniowe. Rzadko dochodzi do demontażu, np.: zderzaka, aby rzeczoznawca mógł sprawdzić dalsze szkody.

Po oględzinach rzeczoznawca sprawdza koszt naprawy wszystkich zauważonych szkód. Wycenia także wartość samochodu. Jest to niezwykle istotne. Jeżeli bowiem koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu,występuje szkoda całkowita. Wówczas wysokość odszkodowania obliczana jest w inny sposób.

Na koniec rzeczoznawca sporządza kosztorys. Zawarte są w nim:

 • dane pojazdu
 • wszelkie szkody i usterki
 • koszty usunięcia każdej ze szkód
 • rodzaj wykonywanych czynności — naprawa lub wymiana części
 • wycena kosztów napraw blacharskich czy lakierowania

Na podstawie kosztorysu towarzystwo ubezpieczeniowe wydaje decyzję i wypłaca odszkodowanie.

Kalkulator rzeczoznawców

wycena szkody samochodu kalkulator co warto wiedzieć?

Rzeczoznawcy mają programy, które pomagają im dokonać wyceny szkody. Należą do nich:

 • Info-expert
 • Audatex
 • DAT

Programy te zawierają gotowe już katalogi części dla poszczególnych marek i modeli oraz ich ceny. Program wskazuje także przeciętne stawki warsztatowe, np.: blacharza, czy mechanika. Programy kosztorysowe posiadają także algorytmy, dzięki którym rzeczoznawca ubezpieczyciela może określić wartość pojazdu po wypadku, a także przed nim, oraz obliczyć jej utratę.

Może martwić fakt, że program posiada już gotowe cenniki. Ułatwia to znacznie pracę rzeczoznawcy, ale czy nie sprawia, że wycena nie pokrywa się z rzeczywistymi kosztami naprawy? Rzeczoznawca ma możliwość wprowadzenia zmian, np.: podając stawki lokalnych warsztatów.

Warto też zwrócić uwagę, że programy do kalkulacji szkody przeznaczone są tylko dla specjalistów. Wymagają bowiem zaawansowanej wiedzy. Kosztorysanci muszą odbyć dodatkowe szkolenia z wyceny i obsługi tego typu programów. Dlatego właśnie, gdy konieczna jest wycena szkody samochodu, kalkulator nie jest dostępny dla każdego kierowcy. Nie ma możliwości samodzielnej wyceny kosztów naprawy.

Dlaczego wycena może być zaniżona?

Pomimo pomocy programów innych narzędzi może zdarzyć się, że rzeczoznawca przedstawi nieprawidłową — zaniżoną - wycenę szkody w samochodzie. Może to wynikać z niezbyt dokładnych oględzin w samochodzie i tym samym nieuwzględnieniu wszystkich szkód i kosztów ich naprawy w kosztorysie. Niekiedy też rzeczoznawca może uznać, że dana szkoda nie powstała w tej kolizji, dlatego nie bierze jej pod uwagę.

Częściej jednak rzeczoznawcy starają się zaniżać koszty naprawy w inny sposób, a programy kosztorysowe dają ku temu możliwości. Rzeczoznawcy mogą w kosztorysie podać cenę części nieoryginalnych. Tymczasem uchwała SN wskazuje jasno — jeżeli uszkodzona część była oryginalna, to należy ją zastąpić również oryginalną. Rzeczoznawca może także ręcznie zmieniać ceny części, przez co mogą być one niższe, niż w rzeczywistości.

Innym, często spotykanym w kosztorysie problemem, jest urealnienie lub rabat. Poszkodowany jednak nie otrzymuje rabatu — warsztat nie ma obowiązku go naliczyć. W rzeczywistości jest to amortyzacja, kiedyś chętnie stosowana przez ubezpieczycieli. Tutaj również przydatna jest jedna z uchwał Sądu Najwyższego. Wskazuje ona, iż amortyzacja jest niedopuszczalna.Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zwrócić koszty wszelkich części, czy napraw, dzięki którym samochód zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.

Rzeczoznawcy w ostateczności także zalecają wymianę części. Naprawa jest bowiem tańsza niż zakup i montaż nowej części. W kosztorysie zdecydowanie częściej można spotkać naprawę danej części, co przekłada się na jakość jej pracy i żywotność.

Nieprawidłowe wyceny doprowadzają do wypłaty zbyt niskiego odszkodowania. Są to nagminne praktyki stosowane przez ubezpeczycieli. Co poszkodowany może zrobić w takiej sytuacji?

Co zrobić z zaniżoną szkodą?

Poszkodowany nie musi zgadzać się z kosztorysem i decyzją ubezpieczyciela. Może wtedy przesłać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W nim należy wskazać właściwą wysokość odszkodowania oraz uzasadnić swoje stanowisko. Jak to zrobić?

 • Należy wskazać właściwą podstawę prawną, np.: którąś z uchwał Sądu Najwyższego
 • Przedstawić dokumenty potwierdzające rzeczywiste koszty naprawy, np.: wycenę sporządzoną przez warsztat, kosztorys niezależnego rzeczoznawcy, rachunki za dokonaną już naprawę itp.

Ubezpieczyciel ma wówczas obowiązek przeanalizować sprawę jeszcze raz i po 30 dniach wydać kolejną pisemną decyzję. Ubezpieczyciel nie ma jednak obowiązku przychylić się do argumentów poszkodowanego i może nie wypłacić wyższego odszkodowania. Co dalej?

Poszkodowany w takiej sytuacji może także zgłosić się do Rzecznika Finansowego. Ten pochyla się nad sprawą i konstruuje odpowiednie argumenty, a następnie przeprowadza postępowanie interwencyjne u ubezpieczyciela.

Możliwe jest także postępowanie polubowne, gdy interwencja się nie powiedzie. Wówczas dochodzi do spotkania poszkodowanego i przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego. Rzecznik finansowy w tym przypadku jest mediatorem. Postępowanie polubowne dąży do ugody, a zatem każda ze stron musi częściowo zrezygnować ze swoich roszczeń.

Ostatnim krokiem jest postępowanie sądowe. Tutaj należy złożyć pozew oraz przedstawić dokumenty potwierdzające roszczenia. Jeżeli ubezpieczyciel przegra, musi on nie tylko dokonać wypłaty odszkodowania, ale także zwrócić koszty postępowania i zapłacić odsetki za zwłokę.

Procedura odzyskiwania właściwego odszkodowania może być zatem długa i nie zawsze efektywna. Poszkodowany wobec tego może zgłosić się do kancelarii zajmującej się odszkodowaniami: https://www.helpfind.pl/kancelarie-odszkodowawcze, która:

 • udzieli porady dotyczącej odzyskania odszkodowania
 • w imieniu poszkodowanego będzie starać się o odszkodowanie
 • może w ramach odkupu szkody wypłacić brakujące odszkodowanie

Dzięki pomocy poszkodowany ma pewność, że otrzyma właściwe odszkodowanie bez dodatkowych formalności.

PorownajSzkode.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Średnia ocena: 3.86

Czytaj także

PorownajSzkode - Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Jakie terminy obowiązują TU, gdy piszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Ma ono 30 dni, by ustosunkować się do Twojego pisma Jeżeli ubezpieczyciel nie zdąży w tym terminie — będzie musiał automatycznie wypłacić kwotę, o jaką się starasz.

Autor: Małgorzata Wodyńska
PorownajSzkode - Odszkodowanie za brak prądu

Odszkodowanie za brak prądu. Jak napisać wniosek we właściwy sposób?

Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek zaopatrywać swoich odbiorców w energię elektryczną w sposób: po pierwsze ciągły, a po drugie niezawodny. To oznacza, że gdy prądu nie ma, to odbiorcy należy się odszkodowanie za brak prądu. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Jakimi?

Autor: Agnieszka Książek
PorownajSzkode - Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Jak uzyskać odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Poszkodowani często nie wiedzą, że mają cały katalog świadczeń do uzyskania. I to tylko przy jednym wypadku. Starty mogą bowiem powstawać na wielu poziomach. Do takich strat należy m.in. ubytek wartości rynkowej pojazdu. Na czym polega i jak można starać się o odszkodowanie?

Autor: Małgorzata Wodyńska
PorownajSzkode - Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku

Jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku, to warto wiedzieć

Większość poszkodowanych kierowców zastanawia się jak obliczyć utratę wartości samochodu po wypadku. Istnieje dla niego kilka rozwiązań, które może wykorzystać bez strat finansowych. Oprócz tego przysługują mu inne świadczenia, które pomogą mu wrócić do zdrowia.

Autor: Patrycja Gmurowska
odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »