zaniżone odszkodowanie - jak uniknąć strat?

Zaniżone odszkodowanie. Odzyskaj pieniądze bez dodatkowych strat

Autor: Małgorzata Wodyńska 20 December 2018

Jakie możliwości ma poszkodowany, który uzyskał zaniżone odszkodowanie? Czy musi się godzić na wypłacone odszkodowanie? Nie. Sprawdź, w jaki sposób może uzyskać wyższe odszkodowanie bez ponoszenia kolejnych strat.

Najpierw warto zacząć od tego, kiedy można mówić o zaniżonym odszkodowaniu. Najprościej ujmując, zaniżone odszkodowanie to takie, które nie wystarcza na naprawę uszkodzonego samochodu. Najczęściej jest efektem:

  • niewłaściwie sporządzonego kosztorysu
  • niedokładnych oględzin
  • niewłaściwej wyceny wartości pojazdu
  • pominięcia niektórych należnych świadczeń

To wszystko sprawia, że nie tylko nie możesz pozwolić sobie na naprawę samochodu, ale także ponosisz dalsze straty. Wielu poszkodowanych w takiej sytuacji postanawia nie naprawiać samochodu albo sprzedać go w stanie uszkodzonym. Inni dokładają także do naprawy, co nie powinno mieć miejsca. Odszkodowanie bowiem powinno w pełni pokrywać wszelkie koszty, które są konsekwencją wypadku.

Co można zrobić?

zaniżone odszkodowanie - co robić? 

Żródło: opracowanie własne PS.org.pl

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, masz kilka możliwości uzyskania wyższego świadczenia. Pierwszym rozwiązaniem jest napisanie odwołania. Jest to dokument, który przesyłasz ubezpieczycielowi w odpowiedzi na jego decyzję. Każde odwołanie zawiera 3 podstawowe elementy:

  • Twoje stanowisko
  • roszczenia — brakującą kwotę odszkodowania
  • uzasadnienie

Często konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów jak np.: ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy. Ta wiąże się z dodatkowym kosztem. W niektórych przypadkach to nawet 800 zł. Kosztorys taki potwierdza jednak wysokość zaniżonego odszkodowania, czy wartość naprawy. Stanowi więc ważny argument w sporze z ubezpieczycielem.

Wielu poszkodowanych decyduje się na samodzielne sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Osoba niedoświadczona może mieć jednak problem z wystosowaniem właściwych argumentów. Często wymaga to bowiem podstawowej wiedzy prawniczej.Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, warto skorzystać z pomocy pełnomocnika. Przygotuje on profesjonalne pismo oparte na właściwych argumentach.

Nie zawsze jednak ubezpieczyciel zgadza się z argumentacją poszkodowanego, czy jego pełnomocnika. Może on odrzucić reklamację. Nie jest to jednak koniec możliwości.

Sprawę można także skierować do Rzecznika Finansowego. Pracownicy biura rzecznika przygotują właściwą argumentację, a następnie podejmą interwencję w zakładzie ubezpieczeniowym. Takie postępowanie jest bezpłatne.

U Rzecznika Finansowego możliwe jest także postępowanie polubowne. Wówczas odbywają się negocjacje z udziałem Rzecznika Finansowego. Staje się on mediatorem pomiędzy stronami. Pomaga on dojść do rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.  Warto jednak zwrócić uwagę, że celem takiego postępowania jest ugoda. Zatem każda ze stron musi częściowo ustąpić i znaleźć odpowiedni kompromis. Rozwiązanie to przedstawiane jest jako szybsza i tańsza alternatywa dla sprawy sądowej. Wniesienie wniosku kosztuje bowiem 50 zł.

Jeżeli jednak ubezpieczyciel, odrzuci odwołanie należy skierować się do sądu. Należy złożyć pozew i dołączyć do niego dokumentację zgromadzoną podczas likwidacji szkody i odwołania. Aby pozew mógł wejść na wokandę, należy wnieść opłaty sądowe, które zależą od wysokości roszczeń.  Poszkodowany kierowca może także wynająć pełnomocnika, jeżeli nie chce samodzielnie wnosić pozwu i występować na sali sądowej. To również wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kto ponosi koszty?

Może się więc okazać, że walka o wyższe odszkodowanie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Często są one spore, zwłaszcza gdy sprawa się przedłuża. Czy to oznacza, że poszkodowany ponosi wszelkie koszty związane z dochodzeniem odszkodowania?

Sytuacja najbardziej jasna jest w przypadku sprawy sądowej. Wszelkie koszty związane ze sprawą ponosi przegrana strona. Jeżeli więc ubezpieczyciel przegra sprawę i będzie musiał wypłacić brakującą kwotę odszkodowania sąd doliczy także koszty, jakie poniosłeś.

Ale czy koniecznie trzeba udawać się do sądu, aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów? Te przecież pojawiają się już na poziomie odwołania.

Tą sprawą zajął się Rzecznik Finansowy, który zwrócił się do Sądu Najwyższego. Zasady zwracania kosztów poszkodowanym były bowiem niejasne, a ubezpieczyciele niechętnie zwracali koszta poniesione przez poszkodowanych. Zwykle bowiem wskazywano, że w zwykłym postępowaniu likwidacyjnym pełnomocnik nie jest potrzebny. Nie są to więc uzasadnione koszta.

Czy tak jest w rzeczywistości?

Sąd Najwyższy podjął uchwałę działającą na korzyść poszkodowanych. Stwierdza ona, że jeżeli poniesione koszta były uzasadnione i konieczne, to ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika. Jest to możliwe, ponieważ w niektórych okolicznościach poniesione koszty stanowią szkodę majątkową.

Tymczasem ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie pokrywające wszystkie straty i koszta poniesione przez poszkodowanego.

Poszkodowany może uzyskać zwrot poniesionych kosztów, gdy w inny sposób nie może on uzyskać odszkodowania. Tak się dzieje np.: gdy ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie.

Czy ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów?

Zasadniczo więc poszkodowany może starać się o zwrot poniesionych kosztów. W niektórych przypadkach jednak nie jest to możliwe.

Przede wszystkim są to sytuacje, w których wysokość odszkodowania nie podlega żadnym wątpliwościom, a ubezpieczyciel właściwie wyliczył kwotę odszkodowania. Wówczas poniesione koszta zostaną uznane za dobrowolne, zatem ich zwrot nie jest konieczny.

Problemem może być też sytuacja, gdy stawka pełnomocnika jest znacznie wyższa, niż przeciętna na danym rynku. Wówczas ubezpieczyciel może uznać, że poniesione wydatki nie były konieczne, a poszkodowany miał możliwość skorzystania z tańszych usług.

Alternatywne rozwiązanie — odkup odszkodowania

Jest jeszcze jedno rozwiązanie, które pomoże Ci uniknąć dodatkowych kosztów. Jest to odkup szkody. Wystarczy, że zgłosisz się do kancelarii odszkodowawczej z:

  • kosztorysem sporządzonym przez ubezpieczyciela
  • decyzją o wypłacie odszkodowania

Na tej podstawie kancelaria wyliczy właściwą kwotę odszkodowania, a następnie wypłaci Ci różnicę w formie dopłaty do odszkodowania. W tym przypadku nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów, pieniądze uzyskujesz znacznie szybciej, niż przy innych procedurach.

Poszkodowany, który chce uzyskać wyższe odszkodowanie, ma kilka możliwości. Różnią się one od siebie skutecznością, stopniem skomplikowania i czasem oczekiwania na pieniądze. Ważne są tu także dodatkowe opłaty.  Możesz jednak starać się o ich zwrot, nawet jeżeli sprawa nie trafiła do sądu. To znacznie ułatwia staranie się o wyższe odszkodowanie.

PorownajSzkode.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Średnia ocena: 5.00