Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

"1% dla mojej szkoły"

Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku. Masz do tego prawo! Możesz skorzystać z dedykowanego naszej organizacji programu do rozliczenia rocznego PIT Projekt 2015 – po wypełnieniu za jego pomocą PIT-u 1% trafi automatycznie na nasze konto (pamiętaj o wpisaniu numeru i nazwy szkoły, przedszkola lub organizacji).

Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA lub ORGANIZACJĘ, KTÓRĄ CHCESZ WSPIERAĆ!

Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Poniżej wzór jak wypełnić PIT w tym roku.

1. Przekaż 1% podatku wybranej placówce.

Możesz też :
2. Wydrukować „Poświadczenie przekazania 1%” i uzupełnić.
3. Oddać druk do szkoły, której chcesz pomóc, przekazując 1%. To przyśpieszy procedurę skorzystania z tych środków. W innym wypadku będziemy musieli czekać na informację z urzędów skarbowych.

- wzór formularza PIT na dole strony

W polu 133 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT-ach mogą się różnić), należy wpisać Nazwę wybranej przez siebie szkoły/przedszkola/organizacji oraz (w miejscu XXX...) jej 12- cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera. Te dane znajdziesz w naszej bazie - tutaj.

* Tu ma się znaleźć 1% Twojego podatku, podana kwota na rysunku jest przykładowa!

    

      Uwaga! W tym roku Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
      udostępnia wszystkim darmowy program do wypełnienia
      zeznań PIT
.


      To specjalna edycja przeznaczona 
wyłącznie dla naszego stowarzyszenia.

      Ten program automatycznie obliczy 1% podatku
      i wpisze numer KRS Stowarzyszenia.

 

   

    

Im szersze działania, tym lepszy wynik!


1.
 Pierwszym krokiem w akcji 1% powinno być zaznajomienie się szkoły/przedszkola z zasadami i regulaminem.

2. Poinformowaniu rodziców o możliwości ściągnięcia darmowego dedykowanego dla stowarzyszenia programu do wypełnienia deklaracji za rok podatkowy 2015.

3. Zamieszczenie baneru akcji na stronie internetowej,

4. Do 30 kwietnia 2016 r. wszyscy podatnicy dokonują złożenia rocznego rozliczenia - PIT.

5. Zapoznanie z akcją współpracowników oraz zachęcenie ich do aktywnych przedsięwzięć na rzecz szeroko rozumianych działań polepszających warunki kształcenia dzieci i młodzieży - to kolejny krok konieczny do spełnienia. 
 

Warto zainwestować, aby osiągnąć lepszy wynik! Dobrym rozwiązaniem są m.in. następujące działania:
 
Przygotowanie i rozwieszanie kolorowych plakatów, ulotek informujących o przystąpieniu placówki do Akcji 1%.

Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły (kod baneru do ściągnięcia ze strony stowarzyszenia) - wymóg skorzystania z uzyskanej dotacji.

informowanie  Rodziców na zebraniach klasowych.

Przekazywanie ulotek swoim bliskim, przyjaciołom, Rodzicom na spotkaniach (przykładową ulotkę zamieściliśmy na ostatniej stronie przewodnika – sąsiadująco, aby ułatwić Państwu ich rozpowszechnienie).

Przesyłanie wiadomości o możliwościach przekazania 1% na rzecz szkoły przy pomocy faxu, e-maila do różnych instytucji, firm, zakładów pracy.

Skorzystanie z darmowego programu do dokonania rozliczenia dedykowany naszemu Stowarzyszeniu.

 

Wycinek z PITu

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic