Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Bezpieczeństwo w sieci

Projekt „Bezpieczeństwo w sieci w ramach mysłowickiej Akademii Internetowej” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w partnerstwie z Zespołem Szkoł Sportowych w Mysłowicach między 15.I.2011 r. a 15.III.2011 r.


Głównym zadaniem jest aktywizacja działań edukacyjnych na terenie powiatu Mysłowice związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu.

Celem projektu jest:

- wzrost świadomości uczniów i nauczycieli o negatywnych konsekwencjach związanych z IT
- poznanie metod pozwalających na wygodną i bezpieczną pracę w sieci.

Projekt zakłada przeprowadzenie 4 wideokonferencje nt. bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów i nauczycieli z 21 szkół z powiatu.

Realizacja projektu w formie warsztatów w czasie rzeczywistym podniesie atrakcyjność oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Sportowych w Mysłowicach Partnera projektu skierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli miasta Mysłowice w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Najważniejsze realizowane działania

- Zakup licencji e-VideBOK, opłata konta i zakup zestawu multimedialnego do transmisji w czasie rzeczywistym
- Przygotowanie witryny internetowej
- Spotkanie informacyjne dla nauczycieli oraz prelegentów biorących udział w projekcie
- Specjalna wideokonferencja w Dniu Bezpiecznego Internetu dla uczniów Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Sportowych 
  w Mysłowicach i z ich aktywnym udziałem
- Rekrutacja uczniów ze szkół z powiatu
- Wyznaczenie terminów zajęć warsztatowych
- Przygotowanie uczniowskich materiałów do prezentacji
- Realizacja zajęć warsztatowych
- Przeprowadzenie konkursu na witrynie internetowej wśród uczestników warsztatów.


Projekt i jego realizację popierają:

- Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok

- Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Dariusz Biel


Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu mikrograntów
„Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

 

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic