Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Dla mediów

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"

siedziba:
ul.Chopina 2c
41-400 Mysłowice

tel: 32 222 22 22

fax: 32 444 66 11

www.ps.org.pl

 *** INFORMACJE PRASOWE ***

Stowarzyszenie po kontroli z MPiPS

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku Biuro Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło w maju 2012 roku kontrolę w zakresie prawidłowości korzystania w 2011 roku przez Stowarzyszenie z uprawnień w w/w ustawie.

Badaniem kontrolnym objęto: przysługujące uprawnienia oraz wypełnianie obowiązków i wymogów okreslonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zasady realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ze środków otrzymanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane w 2011 roku środki finansowe pochodzące z 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej uzyskało przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ponad 4,7 mln zł.

Kontolą ministerstwa objęto cały rok działalności Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". W ramach realizacji działań statutowych m.in. wypłat dotacji Partnerom kontola wykazała, iż Stowarzyszenie przekazało tylko jedną dotację w kwocie 2600 zł podmiotowi nieuprawnionemu do bezpośredniego uzyskania wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzją zarządu Stowarzyszenia w/w dotacja została przekazana zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" organizacji pozarządowej, która potrzebowała nagłej pomocy finansowej z województwa śląskiego. Można uważać to również jako błąd czysto rachunkowy.

Cała działalność Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" została skontrolowana w ramach ustawy. Stowarzyszenie działa zgodnie z prawem i posiada transparentne informacje o swojej działalności.

 

Sprostowanie dot. artykułu „Gdzie są pieniądze z akcji 1%? Krakowskie szkoły nie mogą się ich doprosić.” opublikowanego w „Gazecie Krakowskiej”.

Dziennik „Gazeta Krakowska” w artykule „Gdzie są pieniądze z akcji 1%? Krakowskie szkoły nie mogą się ich doprosić” opublikowanym w dn. 09.02 br. aut. Katarzyny Janiszewskiej podał niepełnie i nieprawdziwe informacje. Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pragnąc sprostować wiadomości zawarte w artykule informuje, iż od połowy lutego br. do końca pierwszego tygodnia marca w systemie elektronicznym pojawią się nowe wnioski o dotację. Po ich wypełnieniu, przesłaniu oraz odesłaniu podpisanej umowy o dotację będą realizowane przelewy środków pochodzących z akcji „1% dla mojej szkoły”.

Gazeta opublikowała nieprawdziwą informację, iż II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach nie otrzymało środków z akcji „1% dla mojej szkoły” z winy Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. Informujemy, iż dyrekcja szkoły podawała błędny numer KRS do wpisywania we wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP. Nie był to numer KRS naszego Stowarzyszenia tym samym nie mogliśmy gromadzić środków pochodzących z akcji 1% na rzecz tej placówki. Pracownicy Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” informowali o tej sytuacji dyrekcję szkoły. Ponad to, dyrekcja szkoły w dn. 28.03.2012 r. przysłała do siedziby Stowarzyszenia wypowiedzenie umowy o członkostwo. W dn. 20.07.2013 r., czyli po czterech miesiącach od złożenia wypowiedzenia, szkoła wystąpiła do Stowarzyszenia z wnioskiem o dotację. Po złożonym przez dyrekcję szkoły wypowiedzeniu umowy członkowskiej Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” nie miało żadnych podstaw prawnych do wypłaty środków.

Ponad to informujemy, iż nie ma żadnych utrudnień w kontakcie z pracownikami Stowarzyszenia. Nasi pracownicy pracują codziennie w godz. 07:00 – 15:00 i dostępni są zarówno pod tel. komórkowymi jak również pocztą elektroniczną. Dane teleadresowe dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „kontakt”. Chwilowe trudności w kontakcie telefonicznym z biurem Stowarzyszenia w grudniu 2012 r. wynikały z powrotu do wcześniejszej siedziby, w której od wakacji do grudnia 2012 r. trwał remont, znajdującej się na ul. Chopina 2c, w Mysłowicach. O utrudnieniach i zmianie numerów telefonów informowaliśmy na naszej stronie internetowej. Dzwoniąc pod nr tel. stacjonarnego /32/ 222 22 22 dostępny jest komunikat głosowy informując o aktualizacji numerów telefonów.

Uprzejmie prosimy redakcję dziennika o zachowanie należytej staranności i rzetelności dziennikarskiej w przekazywaniu informacji opinii publicznej.

Rzecznik prasowy,

Mateusz Barczyk


Komunikat informacyjny w sprawie Akcji „Warto być dobrym” - 8 stycznia 2013 r.

W związku z olbrzymim zainteresowaniem Akcją „Warto być dobrym” oraz możliwością dodatkowego wsparcia projektu dzięki Sponsorom wydarzenia Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, będące Organizatorem Akcji, zdecydowało się przesunąć w czasie termin rozpoczęcia projektu na wrzesień 2013. Akcja będzie miała charakter ogólnopolski i trwać będzie przez cały rok szkolny od września 2013 do czerwca 2014. Dzięki dodatkowemu wsparciu naszych Sponsorów będziemy mogli przeznaczyć na rzecz Akcji dodatkowe nagrody. Tym samym projekt nabierze jeszcze większego wymiaru i spełnimy kolejne miliony dobrych uczynków. Na początku lutego br. w systemie rejestracji szkół pojawi się nowy Regulamin Akcji oraz Umowa. Po ich wypełnieniu i wydrukowaniu komplet dokumentów dotyczących uczestnictwa w projekcie będzie można przesyłać do Organizatora. Cały czas można dokonywać rejestracji szkół do Akcji na naszej stronie internetowej www.wartobycdobrym.pl Do Państwa dyspozycji oddajemy naszych konsultantów dyżurujących pod nr tel. /32/ 222 22 22 lub +48 662 066 400 a także skrzynkę mailową:  [email protected]  gdzie można kierować dodatkowe zapytania.

 

Komunikat ws. programu "Przyjazna Szkoła" - 31 październik 2012 r.

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach, będące Organizacją Pożytku Publicznego informuje, iż w związku z licznymi przypadkami utożsamiania działalności Stowarzyszenia oraz realizowanych przez nie projektów społecznych z innym funkcjonującym programem komercyjnym o nazwie „Przyjazna Szkoła” w pełni tworzonym i zarządzanym przez firmę Krzysztof Bochno Usługi Informatyczne „Webmark”, upublicznionym na stronie internetowej: www.przyjazna-szkola.edu.pl informujemy, że Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” nie jest w żaden sposób związane informacyjnie, prawnie i finansowo z programem „Przyjazna Szkoła” organizowanym przez w/w podmiot. Są to dwa odrębne i niezależne podmioty prawne. Program „Przyjazna Szkoła” realizowany przez w/w podmiot jest przedsięwzięciem w pełni komercyjnym a uczestnictwo w nim jest odpłatne. Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” będące Organizacją Pożytku Publicznego informuje, iż nie prowadzi żadnych programów edukacyjnych, w których uczestnictwo wiązałoby się z uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty. Przypadki umyślnego wprowadzenia w błąd placówek edukacyjnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Przyjazna Szkoła” prosimy zgłaszać drogą telefoniczną pod nr 32 222 22 22 lub 662 066 400 oraz drogą mailową na adres: [email protected]

 

Nagrody dla młodych filmowców rozdane - 18 maja 2010 r.

15 maja br. w katowickim Kinoteatrze „Rialto” odbyła się uroczysta gala, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Impreza podsumowała Konkurs na najlepszą kampanię społeczną z wykorzystaniem filmu lub reportażu zorganizowany w ramach dwóch projektów dla młodych filmowców: „Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie” - współfinansowany z Funduszy Norweskich i „Społeczeństwo Obywatelskie w Oku Kamery” - współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Społecznych. Wybrano i nagrodzono najlepsze z przedstawionych przez młodzież prac.

Cały komunikat w pliku RTF >


Uroczysta gala dla młodych filmowców - 30 kwietnia 2010 r.

15 maja br. w godz. 11:00-18:30, w katowickim Kinoteatrze „Rialto” odbędzie się uroczysta gala, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Impreza podsumowuje Konkurs na najlepszą kampanię społeczną z wykorzystaniem filmu lub reportażu zorganizowanego w ramach dwóch projektów dla młodych filmowców: „Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie” i „Społeczeństwo Obywatelskie w Oku Kamery”.

Cały komunikat w pliku RTF >


Nowy List Otwarty! - 6 października 2009 r.

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nad którą pracują senatorowie i posłowie, może zniszczyć ekonomię społeczną w OPP, a także może odebrać podatnikom już od najbliższego roku możliwość przekazywania 1% podatku na wskazaną osobę lub cel. Organizacje pozarządowe pod szyldem inicjatywy „Lepszy 1%” napisały list otwarty z apelem do członków komisji sejmowej. www.lepszy1procent.pl

Cały komunikat w pliku RTF >


Ministerstwo przyjęło List Otwarty OPP - 16 lipca 2009 r.

Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” – Aleksander Komaniecki spotkał się z Wiceministrem Finansów Maciejem Grabowskim w sprawie Listu Otwartego OPP do Ministra Finansów. List z apelem o przyśpieszenie przekazywania 1% podatku podpisało najpierw dziewięć z dwudziestu największych beneficjentów tego mechanizmu. Łącznie, przez kilkanaście dni pod pismem podpisało się elektronicznie 885 innych organizacji oraz podatników na stronie www.lepszy1procent.pl

Cały komunikat w pliku RTF >


Początek inicjatywy "Lepszy 1 procent":
US wstrzymują przekazywanie 1% - 23 czerwca 2009 r.

Urzędy Skarbowe wstrzymują przekazywanie środków z 1% podatku
na konta OPP, co powoduje poważne problemy finansowe organizacji.
Z inicjatywy kilku największych organizacji pozarządowych powstał
list otwarty do Ministra Finansów z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Cały komunikat w pliku RTF >

Logo inicjatywy "Lepszy 1 procent" >Szkoły czekają na 1% - 7 kwietnia 2009 r.

Trwa 5. edycja Akcji „1% dla mojej szkoły” Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea w całej Polsce czekają
na pieniądze z 1% podatku, przekazanego przez rodziców dzięki tej właśnie akcji.

Cały komunikat w pliku RTF >

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic