Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Dyrektorzy

Kto może zostać Partnerem Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła"?


Dyrektorzy szkół, przedszkoli, zakładów opiekuńczo – wychowawczych, żłobków, domów dziecka.

Przed kadrą kierowniczą placówek edukacyjnych, w naszych czasach, stoi wyjątkowo trudne zadanie. Z jednej strony duże oczekiwania rodziców, społeczeństwa i organów nadzoru. Z drugiej strony brak funduszy na realizację zadań i planów. Wieczny brak środków finansowych nie pomaga w pracy.

Dzisiejszy dyrektor to tak naprawdę menadżer zarządzający placówką oświatową. To, w jakim stopniu wywiąże się z zadań stawianych mu przez rodziców, świadczy o tym, czy jest naprawdę dobry. Wśród dyrektorów są osoby aktywizujące środowisko rodziców wokół działań szkoły, szukające różnych źródeł finansowania oświaty. Właśnie dla takich osób, nasza propozycja będzie z pewnością istotnym źródłem wsparcia. Uczestnictwo w Akcji „1 % dla mojej szkoły” nie wymaga dużej ilości pracy osób zarządzających placówkami, a pozyskane środki mogą być wydatkowane w wygodny sposób. Jedynym warunkiem skorzystania z tych pieniędzy, jest zgodność wydatków z celami statutowymi Stowarzyszenia i stosowanie się do regulaminu Akcji.

Dyrektorzy szkół, przedszkoli, którzy w XI edycjach w liczbie ponad 8730 przystąpili do  Akcji, nie mają już wątpliwości, że jest ona niezwykle pożyteczna, a korzyści dla szkół bardzo duże. Teraz, po kolejnych latach współpracy, kiedy udało im się pozyskać nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, wiedzą, że Akcja „1 % dla mojej szkoły” to doskonałe narzędzie do poprawy warunków kształcenia dzieci i młodzieży. Ankieta przeprowadzona wśród uczestników potwierdziła pożyteczność tej Akcji i jej pozytywny odbiór.

W tym roku liczba naszych Partnerów przekroczyła 8730. Świadczy to o wielkim zaufaniu, jakim jesteśmy obdarzani - dzięki naszej transparentności i profesjonalnym działaniom.

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic