Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

FAQ

FAQ - najczęściej zadawane pytania dot. Akcji 1%

ETAP REJESTRACYJNO – INFORMACYJNY

1. Kto może współpracować ze Stowarzyszeniem?

Partnerem Stowarzyszenia może zostać instytucja oświatowa, szkoła, przedszkole, ośrodek szkolno-wychowawczy, rada rodziców, organizacja pozarządowa nie posiadająca statusu OPP, grupa nieformalna, klub sportowy.

2. W jaki sposób Stowarzyszenie sprawdza, czy dana Placówka może zostać Partnerem Stowarzyszenia?

Jednym z załączników do umowy jest statut, dzięki któremu możemy określić zbieżność naszych celów i działań.

3. Ile wynosi składka członkowska?

Stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat składkowych za członkostwo w Stowarzyszeniu.

4. Po co umowa partnerska?

Umowa Partnerska została stworzona w celu udokumentowania Członkostwa Placówki w Stowarzyszeniu. Zawarcie umowy umożliwia Placówce pozyskiwanie m.in. skorzystanie z dotacji ze środków z 1% podatku.

5. Na jaki okres zawierana jest umowa partnerska?

Umowa partnerska zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Kto to jest Reprezentant?

Reprezentant to osoba wyznaczona w umowie partnerskiej do koordynowania działań w ramach Akcji 1% na terenie Placówki.

7. Kto może Reprezentować Placówkę w Stowarzyszeniu?

Reprezentantem może być dyrektor, nauczyciel, przedstawiciel rady rodziców.


DOKUMENTY

1. Gdzie znajdę umowę partnerską?

Umowa Partnerska znajduje się w zakładce /dokumenty rejestracyjne/ na głównej stronie Stowarzyszenia – www.ps.org.pl.

2. Ile umów muszę wysłać do Stowarzyszenia?

Należy przesłać 2 egzemplarze umowy partnerskiej. Jeden egzemplarz zostaje w Stowarzyszeniu, a drugi - podpisany przez Prezesa stowarzyszenia odsyłamy Partnerowi.

3. Jakie dane muszę wpisać w umowie partnerskiej?

W umowie partnerskiej wpisujemy:
- nazwę Placówki oraz informację, przez jaką osobę Placówka będzie reprezentowana
- §1 pkt. 2a – należy wpisać, na jakiej podstawie działa Palcówka
- numer konta przydzielonego podczas rejestracji

4. Czy muszę dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty do umowy partnerskiej?

Tak. Wymagane załączniki do umowy partnerskiej to:
- akt założycielski Placówki lub inny dokument świadczący o jej istnieniu
- ze Statutu: pierwsza strona oraz rozdział, w którym zawarte są cele i zadania
- akt powołania osoby na Stanowisko pełnione w Placówce, która jest Reprezentantem w Stowarzyszeniu
Załączniki muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

5. Kto może potwierdzić załączniki „za zgodność z oryginałem”?

Załączniki potwierdza osoba wpisana na umowie partnerskiej jako Reprezentant.

6. Co zrobić, jeśli Reprezentant nie jest dyrektorem i nie posiada pieczątki imiennej, wymaganej na dokumentach dosyłanych do Stowarzyszenia?

Wystarczy jeśli Dyrektor reprezentowanej Placówki napisze oświadczenie, w którym zaznaczy, że osoba wpisana w umowie w kontaktach ze Stowarzyszeniem będzie posługiwała się pieczątką Placówki.

7. Jaki numer konta należy wpisać w umowie partnerskiej?

Numer konta, jaki należy wpisać w umowie partnerskiej, został wysłany po rejestracji na podany adres e-mail.

8. Osoba pełniąca funkcję Reprezentanta nie będzie pełniła dalej swoich obowiązków. Co należy zrobić, aby przedstawić dane nowego Reprezentanta?

W celu zmiany Reprezentanta należy przesłać akt powierzenia stanowiska oraz pismo przewodnie, w którym będzie podana przyczyna zmiany Reprezentanta.

9. Gdzie można uzyskać pomoc w przypadku jakichś kłopotów z wypełnieniem dokumentów?

W przypadku pytań związanych z wypełnianiem dokumentów proszę kontaktować się z naszymi konsultantami, do których kontakt znajduje się na głównej stronie Stowarzyszenia www.ps.org.pl.


REJESTRACJA

1. Co muszę zrobić, żeby zostać Partnerem Stowarzyszenia?

Wystarczy zarejestrować się przez Internet na stronie www.ps.org.pl. W jej lewym górnym rogu znajduje się opcja „rejestracja konta”. Należy postępować zgodnie z instrukcją „5 kroków rejestracji” (po kliknięciu w link otwiera się 5 kroków rejestracji) lub skontaktować się z przedstawicielem regionalnym do którego kontakt znajduje się na mapie na głównej stronie Stowarzyszenia www.ps.org.pl.

2. Nie otrzymałem e-maila zwrotnego po rejestracji Placówki. Co zrobić?

Pierwsza czynność jaką należy wykonać to upewnienie się, że wiadomość nie znajduje się w folderze SPAM. Jeśli jej tam nie ma, należy telefonicznie skontaktować się z biurem Stowarzyszenia.

3. Nie znalazłem swojej Placówki po wpisaniu kodu pocztowego. Co robić?

Należy skorzystać z opcji wyszukania Placówki przy pomocy aktywnych filtrów: województwa, powiatu, gminy, typu Placówki lub jej nazwy.

4. Nie znalazłem swojej Palcówki po wybraniu województwa, powiatu, gminy. Co teraz?

Jest możliwość zarejestrowania Placówki, wpisując samodzielnie dane rejestracyjne.
Formularz dostępny jest przy informacji: „Jeżeli nie znalazłeś szukanej przez siebie placówki, możesz ją dodać”.

5. Co to jest Identyfikacyjny Numer Partnera (INP)?

INP to 12 ostatnich cyfr przydzielonego podczas rejestracji nr konta. INP to również login, za pomocą którego można zalogować się na swój panel komunikacyjno-informacyjny.


PORTAL

1. Gdzie znajdę hasło potrzebne do zalogowania?

Hasło zostało przesłane na podany adres e-mail podczas rejestracji Placówki.

2. Nie pamiętam hasła do portalu. Co mogę zrobić?

W celu przypomnienia hasła należy skorzystać z opcji „przypomnienia hasła”.

3. Opcja przypomnienia hasła nie zadziałała, czy coś zrobiłem nie tak?

Najprawdopodobniej nie jest zaktualizowany adres e-mail. Aby ustalić nowe hasło i zaktualizować dane, należy wypełnić formularz „prośba o hasło” (po kliknięciu w link otwiera się formularz prośby o hasło) i wysłać go faksem na nr 32 444 66 11. Wówczas nowe hasło zostanie przesłane na podany w formularzu adres e-mail.

4. Co to jest panel komunikacyjno-informacyjny i do czego służy?

Panel komunikacyjno-informacyjny dostępny jest dla Placówek, które są zarejestrowane na portalu www.ps.org.pl.
Panel umożliwia szybką komunikację ze Stowarzyszeniem. Dzięki niemu Partner może w łatwy sposób sprawdzić stan środków pozyskanych w ramach Akcji 1%.
Istnieje także możliwość utworzenia i redagowania strony swojej Placówki, można zamieszczać dot. ją informacje, zdjęcia czy grafiki. Każda osoba chcąca dowiedzieć się czegoś więcej nt. danej szkoły, przedszkola czy organizacji może wyszukać placówkę na naszej stronie
www.ps.org.pl, a następnie przejść na wybraną stronę partnera. Tylko od Partnerów zależy, jakie informacje zostaną na niej umieszczone w ten sposób - to Partner tworzy jej wizerunek.

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic