Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Fundusze Unijne i inne

Dzięki projektom konsultowanym ze specjalistami Stowarzyszenia szkoły będące naszymi Partnerami uzyskały już ponad 3 500 000 zł i kwota ta stale rośnie…

Doświadczenia zebrane w ciągu dziewięciu lat działania, poparte wiedzą naszych współpracowników i Partnerów, a także skuteczność konsultowanych przez nas wniosków i projektów, stawiają naszą organizację w roli organizacji eksperckiej w dziedzinie fundraisingu.

Dysponujemy metodologią i warsztatem umożliwiającym zautomatyzowanie procesów konsultacji z wykorzystaniem najnowszych technologii. Nasi Partnerzy już w najbliższym czasie będą mogli korzystać z tych udogodnień (na razie dostęp mają te placówki, które biorą udział w naszych projektach). Możemy przeszkolić grupy osób chcących zdobyć wiedzę praktyczną na temat metodologii projektowej i specyfiki funduszy unijnych, norweskich czy szwajcarskich. W miarę rozwoju organizacji będziemy obejmować wsparciem wszystkie placówki edukacyjne, jednak w pierwszej kolejności naszych Partnerów. Dzięki temu będą oni w uprzywilejowanej sytuacji, mając na bieżąco dostęp do niezbędnych informacji.

Umożliwimy m.in.:
 
• konsultacje składanych wniosków
 
• pomoc przy ich pisaniu (budżet, harmonogram)
 
• wsparcie w przypadku wnoszenia wkładu własnego
 
• składanie wniosków w partnerstwie z naszą organizacją, w uzasadnionych przypadkach także przez naszą organizację (zob.: projekt Działanie 9.5 Włocławek)
 
• wykorzystanie w projektach nowych technologii, jakimi dysponuje Stowarzyszenie (platforma e-learningowa, serwery, platformy komunikacji)

• zorganizowanie kadry najlepszych szkoleniowców i specjalistów, z którymi współpracuje Stowarzyszenie
 
• użyczanie sprzętu multimedialnego koniecznego do realizacji projektów
 
• korzystanie z możliwości negocjacji cen za usługi, hotele itp. - jako Partner Stowarzyszenia
 
• pomoc w negocjacjach z potencjalnymi darczyńcami
 
• podsuwanie pomysłów do realizacji i zdobycie na nie środków z innych źródeł (np. kampanie społeczne realizowane za środki instytucji i Partnerów Stowarzyszenia)

• rozliczanie projektów realizowanych przez Partnerów

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym będziemy informować o źródłach finansowania edukacji i możliwościach pozyskiwania dotacji.

Zachęcamy do zgłaszania się do nas!

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic