Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Informacje ogólne o Akcji 1%

Nasze Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem rozwoju edukacji i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Pomagamy szkołom i organizacjom pozarządowym od wielu lat.


W 2003 roku, z chwilą wejścia w życie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, zrodziła się idea wsparcia szkół i organizacji edukacyjnych mechanizmem przekazywania "1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego". Stowarzyszenie daje  możliwość wspierania naszych członkowskich  szkół i procesów edukacyjnych, z pieniędzy budżetu państwa, o których losie sami mogą zdecydować zgodnie z regulaminem akcji. Dla szkół  i organizacji jest to wyjątkowa możliwość pozyskania pieniędzy, na wzbogacenie swojej oferty edukacyjnej i zapewnienie dzieciom ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Rodzice i sympatycy szkół, organizacji mogą dzięki członkostwu w  Stowarzyszeniu dać szanse swoim dzieciom na lepszy rozwój i wypełnienie im wolnego czasu ciekawymi zajęciami pozalekcyjnymi, których tak bardzo brakuje w naszym systemie oświatowym. Nasza akcja umożliwiła wreszcie lokalnym społecznościom wspieranie małych i średnich organizacji pozarządowych a także ich projektów. Takie działania są możliwe dzięki członkostwu tych organizacji w Stowarzyszeniu. Każdy nasz członek działa w oparciu o regulamin, korzystając przy tym z rozbudowanej platformy do komunikacji. Szczegóły z akcji dotyczące każdego z partnerów z wszystkich lat prowadzenia akcji  są do wglądu na stronie www.ps.org.pl po wyszukaniu partnera na mapie i wejściu w jego stan rozliczeń ze stowarzyszeniem.


Obszary działań, które wspiera finansowo Stowarzyszenie, są uzależnione od zbieżności celów statutowych Partnerów z celami statutowymi Stowarzyszenia. Partnerzy, którzy nie skorzystali ze środków zebranych podczas Akcji 1% mogą korzystać z pieniędzy w kolejnej edycji Akcji 1%. Środki zebrane - niewykorzystane sumują się i są dostępne w kolejnych edycjach Akcji 1%.


Jak akcja przedstawia się w liczbach?

I
edycja 2005 r. - 70 Partnerów - zebrane 90 000 zł

II edycja 2006 r. - 1020 Partnerów - zebrane 470 000 zł

III edycja 2007 r. - 1100 Partnerów - zebrane 880 000 zł

IV edycja 2008 r. - 2500 Partnerów - zebrane 2 200 000 zł

V edycja 2009 r. - 4000 Partnerów - zebrane 3 100 000 zł

VI edycja 2010 r. - 6900 Partnerów - zebrane 3 867 445 zł

VII edycja 2011 r. - 7100 Partnerów - zebrane 4 723 309 zł

VIII edycja 2012 r. - 7900 Partnerów - zebrane 4 548 426 zł

IX edycja 2013 r. - 8300 Partnerów - zebrane: 4 788 916 zł

X edycja 2014 r. - 8400 Partnerów - 3 013 836 zł

XI edycja 2015 r. - 8540 Partnerów - trwa weryfikacja środków


        


Nasza akcja jest unikalna w skali kraju, dzięki niej, wykorzystując mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, rodzice i sympatycy mogą wspierać finansowo szkoły swoich dzieci i małe organizacje pozarządowe, a także inicjatywy i projekty naszego Stowarzyszenia. Dzięki nam:

Najaktywniejsza szkoła zebrała w 7 akcjach 74 507,92 zł

Najlepsze przedszkole zebrało 90 412,80 zł

Wystarczy dobrze wypełnić PIT - Urząd Skarbowy sam prześle pieniądze. My udostępniamy darmowy program do wypełniania deklaracji podatkowych dedykowany naszej organizacji.

W ciągu ostatnich 10 lat zebraliśmy ponad 27 681 932  od przeszło 480 000 podatników!

Jesteśmy 8 największą organizacją pozarządową ze statusem OPP w Polsce.
 
W 2007 r. akcja nasza została skontrolowana przez MPiPS i nie stwierdzono nieprawidłowości, a prowadzona dokumentacja uznana została za wzorową.  W 2009 r. jako największa OPP na Śląsku zostaliśmy skontrolowani przez Urząd Kontroli Skarbowej. Nie stwierdzono żadnego niekwalifikowanego wydatku lub nieprawidłowości w realizacji zadań statutowych. Świadczy to o naszym profesjonalizmie i transparentności.
 

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" liczy już ponad 8730 Partnerów i Sympatyków - jest największą w kraju pozarządową organizacją zajmującą się edukacją.

Teraz akcja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek! Nasi partnerzy mogą liczyć na wsparcie w kampanii informacyjnej, a także bezpośredni kontakt z przedstawicielami Stowarzyszenia w terenie.Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w akcjach "1% dla mojej szkoły" i "1% dla mojej organizacji", które dzielimy ze względu na rodzaj partnerów. Sam mechanizm akcji i zasady uczestnictwa są takie same. Wszystkie placówki edukacyjne w Polsce w akcji "1% dla mojej szkoły" (szkoły, przedszkola, wg SIO) są już przypisani w bazie Stowarzyszenia. Wystarczy odnaleźć się podczas rejestracji i aktywować konto jako Partner Stowarzyszenia. W przypadku błędnych danych lub braku placówki należy podczas rejestracji wypełnić formularz na stronie www.ps.org.pl

Partnerzy w akcji "1% dla mojej organizacji" dokonują rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie www.ps.org.pl

 

 


copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic