Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Kongres Edukacyjny

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EDUKACYJNY

„Szkoła i rodzice – współodpowiedzialność i partnerstwo”

Warszawa, 9 grudzień 2011 r.

                         I Ogólnopolski Kongres Edukacyjny „Szkoła i rodzice – współodpowiedzialność i partnerstwo”, odbędzie się 9 grudnia 2011 r. w Warszawie, jest to pierwsze tego typu spotkanie w Polsce. Zaproszenie na Kongres kierujemy do: dyrektorów szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, poradni psychologiczno-pedagogicznych; rad rodziców, samorządowców, kierowników wydziałów oświaty, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

                         Podstawowym celem Kongresu jest skupienie się nad, niepodejmowanym dotąd na taką skalę, zagadnieniem jakim jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły/przedszkola. System edukacji bez wsparcia rodziców nie jest w stanie we właściwy sposób realizować swoje zadania. Dążymy do tego, aby szkoła w partnerstwie z rodzicami stała się przyjazną przestrzenią rozwoju kreatywności oraz odkrywania nowych talentów dzieci i młodzieży. Zmiana podejścia dyrekcji do rodziców oraz rodziców do dyrekcji jako partnerów jest nam bardzo bliska oraz ważna tworząc nowy wymiar edukacji w Polsce. Stwarzamy podczas Kongresu możliwość wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń osób odpowiedzialnych za rozwój dzieci i młodzieży. Wypracujemy oraz pokażemy konkretne rozwiązania i dobre praktyki, dzieląc się doświadczeniem wybitnie doświadczonych prelegentów oraz panelistów. Udział uczestników w Kongresie jest bezpłatny.                        

Patronat honorowy nad Kongresem objęło:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

- Mazowiecki Kurator Oświaty

- Polski Komitet ds. UNESCO

- Prezydent m. st. Warszawy

 


copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic