Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Kontrole

Poniżej znajdą Państwo dokumenty pokontrolne (programy, informacje, zalecenia) ze wszystkich przeprowadzonych w Stowarzyszeniu Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" kontroli (w formacie PDF):

Kontrola Akcji 1% Ministerstwa Pracy i Poityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego - 10.2007

Przedmiot kontroli-05.2007

Protokół pokontrolny-12.2007


Kontrola projektu "przyjazna szkoła" MEN Biuro Wdrażania EFS w miejscu realizacji - 10.2007

Przedmiot kontroli-10.2007

Informacja pokontrolna-11.2007


Kontrola projektu "przyjazna szkoła" MEN Biuro Wdrażania EFS u Beneficjenta - 10.2008

Przedmiot kontroli-10.2008

Informacja pokontrolna-11.2008

Zalecenia pokontrolne-11.2008

Uwagi Stowarzyszenia do zaleceń pokontrolnych-11.2008

Odpowiedź Stowarzyszenia na zalecenia pokontrolne-12.2008


Kontrola projektu "Lokalna koalicja na rzecz równego dostępu do wiedzy na obszarach wiejskich
w gminie Włocławek" Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego -
11/12.2008

Informacja pokontrolna-01.2009


Kontrola realizacji i efektów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Przyjazna Szkoła"
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Katowice
- 05/08.2009

Protokół kontroli - 08.2009

Wystąpienie pokontrolne - 09.2009


Kontrola prawidłowości korzystania w 2011 roku przez organizacje pożytku publicznego z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- 10/04.2012

Przedmiot kontroli - 04.2012

Wystąpienie pokontrolne - 01.2013

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic