Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Misja

 

Stałe polepszanie warunków i jakości kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży w Polsce na wszystkich poziomach edukacji - zaczynając od przedszkola, poprzez nauczanie podstawowe, gimnazjalne i licealne, na studiach wyższych kończąc, oraz nowoczesna, skuteczna edukacja dla dorosłych.

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła" jest organizacją otwartą na wszelką współpracę służącą osiągnięciu perspektywicznego, strategicznego celu: ukształtowania silnego społeczeństwa obywatelskiego z profesjonalnym zapleczem edukacyjnym, warunkującym jak najlepsze funkcjonowania systemu szkolno-wychowawczego. Systemu łączącego harmonijnie możliwości domu i szkoły, dobrze służącego wchodzącemu w życie nowemu pokoleniu. Tak by w przyszłości jego przedstawiciele mogli reprezentować społeczeństwo w godny sposób i właściwie rozwiązywać rodzące się w nim problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne.

Bogate w kapitał społeczny, silne, wyedukowane i świadome społeczeństwo obywatelskie to dalekosiężny cel, jaki przyświeca działaniom naszego Stowarzyszenia. 

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic