Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Opis mechanizmu Akcji 1%

Każda szkoła/przedszkole/dom opieki/ośrodek, organizacja, która staje się Partnerem/Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia (podpisuje stosowną umowę partnerską), otrzymuje Identyfikacyjny Numer Partnera. Całość zebranych środków, przekazanych przez Urzędy Skarbowe ze wskazaniem na konkretną placówkę czy organizację lub udokumentowanych na oświadczeniach przysłanych do Stowarzyszenia przez Partnera, przeznaczamy na rzecz organizacji, szkoły lub przedszkola, które uzyskały wsparcie. Środki finansowe uzbierane przez naszych Partnerów przekazywane są przelewem na konto partnera, po napisaniu wniosku, podpisaniu umowy na realizację dotacji, która jest gwarancją na wykorzystanie przekazanych środków zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia. Ta procedura jest bardzo przejrzysta i umożliwia wszystkim podatnikom wgląd w przekazane przez nich, a wydatkowane przez Partnera środki.
Została ona zweryfikowana i pozytywnie zaopiniowana przez MPiPS i UKS w trakcie kontroli, jakie zostały przeprowadzone w Stowarzyszeniu, jako dająca gwarancję właściwego wydatkowania i nadzoru nad środkami pochodzącymi z pieniędzy publicznych.

Dotację rozlicza Partner, biorąc rachunki/faktury np. na radę rodziców i opisując je na odwrocie zgodnie z zapisem w regulaminie Akcji.
Nasi Partnerzy mogą skorzystać ze zgromadzonych środków wg harmonogramu akcji zapisanego w Regulaminie akcji na dany rok - po zidentyfikowaniu dokonanych na jego rzecz przekazań (listy z Urzędów Skarbowych). Środki niewykorzystane przez Partnera nie przepadają, ale sumują się.

Jedna ze szkół pozyskała dodatkowo dzięki naszej akcji "1% dla mojej szkoły": 74 507,92 zł

Jedna z organizacji pozyskała dodatkowo dzięki naszej akcji "1% dla mojej organizacji": 60 131,28 zł

Jedno z przedszkoli pozyskało dodatkowo dzięki naszej akcji "1% dla mojej szkoły": 90 412,80 zł

JEST JUŻ NAS PONAD 8580!!!

Ty też możesz być wśród nich!

Zobacz na mapce na stronie głównej (www.ps.org.pl), jakie środki uzyskują inni nasi Partnerzy.

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic