Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Organizacje pozarządowe

Jako członkowie organizacji pozarządowych z pewnością spotkaliście się z informacją o możliwościach, jakie daje status Organizacji Pożytku Publicznego. Niewątpliwie najbardziej rozpoznawalną korzyścią jest możliwość pozyskania 1% płaconych przez podatników podatków. To prawda - możliwości są olbrzymie, ale pamiętajmy też o kosztach i obowiązkach, jakie stoją przed OPP.

Nasza organizacja, mając status OPP już od 2004 r., cały czas uczestniczy w kursach i szkoleniach, by zgodnie z prawem sprostać obowiązkom nałożonym przez ustawodawcę. Wiele organizacji OPP po pierwszym roku działania zastanawia się nad rezygnacja ze statusu OPP, gdyż rachunek zysków i strat jest dla nich niekorzystny. Ochrona danych osobowych, sprawozdawczość, prowadzenie pełnej rachunkowości itp. to zbyt wielkie obciążenia dla małych organizacji. 

Jeżeli Wasze cele statutowe są zbieżne z którymś z naszych celów statutowych, proponujemy Wam możliwość współpracy na zasadach partnerstwa. Stowarzyszenie, będąc OPP, spełnia ustawowe obowiązki za Was. Wy zaś macie do dyspozycji środki zgromadzone i przekazane Wam zgodnie z umową i regulaminem Akcji.

Warunkiem współpracy jest zbieżność celów statutowych (naszych i Waszych), na jakie zostaną one przekazane i zgodność ich wykorzystania z zapisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Nasi Partnerzy. którzy są z nami od 14 lat, dzięki Akcji uzyskują nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych (sprawdź na mapie).

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic