Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

"Przyjazna szkoła"

PROJEKT „PRZYJAZNA SZKOŁA”


Kwota dofinansowania: 5 786 118,00 zł
Nr umowy: 8/2.1a/2006/2494
Nazwa programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Numer i nazwa działania: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie.
Okres realizacji projektu: 01.02.2007 – 30.06.2008


Projekt „Przyjazna szkoła” został wybrany w 2007 roku w trybie konkursowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako jedyny o skali ogólnopolskiej. Stowarzyszenie po raz pierwszy w Polsce wprowadziło do polskich podstawówek i gimnazjów kursy e-learningowe. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (5,7 mln zł) i 300 000 zł z wkładu własnego Stowarzyszenia. W realizację projektu zaangażowanych było ponad 12 000 osób, w tym uczniowie, nauczyciele, rodzice, lokalne organizacje, firmy oraz 25 osób z zespołu projektowego. 300 szkół biorących udział w projekcie zaplanowało i zrealizowało swoje projekty rozwojowe. Uczniowie przechodzili kursy e-learningowe, realizowali filmy o swoich szkołach i problemach społecznych. Dyrektorzy i nauczyciele nauczyli się jak pozyskiwać środki z różnych źródeł finansowania, jak się promować i jak budować lokalne koalicje, by osiągać wspólne cele. Szkoły w czasie i po realizacji tego projektu, zdobyły dodatkowo ponad 5 mln PLN z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Funduszy Norweskich i od sponsorów. Projekt był pierwszysm w Polsce projektem o takim zakresie terytorialnym (ogólnopolski, 300 szkół ze wszystkich województw), merytorycznym (wprowadzał kursy e-learningowe, szkołom została przekazana wiedza na temat pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych – przekazaliśmy szkołom tzw. „wędkę” w nie rybę) i zakończył się ogromnym sukcesem, wprowadzając do polskiej edukacji szereg innowacji.


copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic