Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Rady osiedlowe, sołeckie

Z racji pełnionych przez Was funkcji społecznych oferta naszego Stowarzyszenia, jako źródło finansowania wielu pomysłów i potrzeb mieszkańców oraz czynnik integrujący społeczność lokalną, powinna być odebrana przez Was ze szczególna uwagą. Wielokrotnie w Waszej pracy spotykacie się z problemami przedstawianymi przez osoby, które reprezentujecie, których nie da się rozwiązać bez wsparcia finansowego. Jako przedstawicie tych społeczności możecie wskazać mieszkańcom, parafianom i współpracownikom Stowarzyszenie, jako Partnera mogącego rozwiązać ich problemy. Przekażcie im informację o nas i o możliwościach jakie daje współpraca z nami. Każdy, kto w swoich działaniach ma cele zbieżne z naszymi, może skorzystać ze współpracy.

Jeżeli zainteresowani reprezentanci mieszkańców (przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych itp.) podpiszą z nami umowę Partnerską, będą mogli zarówno oni, jak i sympatycy ich działań, przekazać 1% zapłaconych przez siebie podatków na działalność swojej społeczności. Osoba podpisująca umowę Partnerską musi zostać członkiem wspierającym - bez obowiązku płacenia składek (z możliwością wystąpienia w każdej chwili ze Stowarzyszenia). Uczestnictwo w Akcjach „1 % dla mojej szkoły” i „1 % dla mojej organizacji” nie wymaga wkładu finansowego i niewiele dodatkowej pracy.
Stowarzyszenie nie ingeruje w działania swoich Partnerów. Nas interesuje tylko możliwość pomocy finansowej i takie umocowanie prawne działań, byśmy mogli w zgodzie z ustawami przekazać i rozliczyć środki publiczne. Nie określamy na jakie cele zostaną wykorzystane zebrane środki. Jedyny warunek jaki stawiamy, to zbieżność z naszymi celami statutowymi – ta  zgodność jest wymagana przez zapisy w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Nasi Partnerzy, którzy są z nami od 14 lat, dzięki Akcji uzyskują nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych (sprawdź na mapie).

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic