Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Społ. obywatelskie w obiektywie

PROJEKT "SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W OBIEKTYWIE"


Kwota dofinansowania: 298 860,00 zł
Nr umowy: 769_II
Nazwa programu: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
Okres realizacji projektu: 01.06.2009 – 31.05.2010 r.


Cel ogólny:
Zwiększenie poziomu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli oraz podniesienie
w szkołach poziomu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wykorzystanie innowacyjnych i atrakcyjnych narzędzi - udostępniając kursy elearningowe, angażując uczniów w proces tworzenia obrazu filmowego.

Cele szczegółowe:
- podniesienie wiedzy na temat praw człowieka, jako podstawy budowania szkolnej samorządności, a przez nią społeczeństwa obywatelskiego
- podniesienie wiedzy na temat społecznych uwarunkowań wpływających na równouprawnienie kobiet i mężczyzn
- podniesienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania mediów do działań na rzecz społeczeństwa
- wykształcenie wśród młodych ludzi dobrych praktyk - zasad pracy w grupie, kultury dyskusji, zasad pracy metodologią projektową.

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic