Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Społ. obywatelskie w oku kamery

PROJEKT "SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W OKU KAMERY"


Kwota dofinansowania: 298 860,00 zł
Nr umowy: 769_II
Nazwa programu : Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Okres realizacji projektu: 01.06.2009 – 31.05.2010 r.


Cel ogólny:
Zwiększenie poziomu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli oraz podniesienie
w szkołach poziomu wiedzy nt. społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wykorzystanie innowacyjnych i atrakcyjnych narzędzi - udostępniając kursy e-learningowe oraz angażując uczniów w proces tworzenia obrazu filmowego.


Cele szczegółowe:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt.:
- praw człowieka jako podstawy budowania szkolnej samorządności, a przez nią - społeczeństwa obywatelskiego,
- społecznych uwarunkowań wpływających na równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
- możliwości wykorzystania mediów do działań na rzecz społeczeństwa.
b) wykształcenie wśród młodych ludzi dobrych praktyk: zasad pracy w grupie, kultury dyskusji, zasad pracy metodologią projektową.

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic